ROWENTA EXPLORER SERIE 20 RR6825WH

EXPLORER SERIE 20 RR6825WH
Môj najlepší partner pri upratovaní!

Rad Rowenta Explorer 20 predstavuje samostatný robotický vysávač, ktorý si poradí s prachom a špinou na tvrdej podlahe. Zážitok z automatického vysávania nie je len o jednoduchej manipulácii, ale aj o skvelej úrovni upratovania. Kvalitná technológia kombinovaná s používateľsky prívetivými prvkami rozhrania vedie k uspokojivým výsledkom. Čistiaci robot na tvrdé podlahy, ktorého musíte mať.

Referencia : RR6825WH

Výhodyproduktu

Robotický vysávač Rowenta radu Explorer 20: Autonómny spojenec pre každodenné upratovanie

Robotický vysávač Rowenta radu Explorer 20 pre skvelý zážitok z upratovania a výsledky, ktoré Vás uspokoja. Samostatný robotický vysávač kombinuje kvalitnú technológiu, aktívnu motorizovanú kefu a bočné kefy, ktoré sú skvelým spojencom pri upratovaní špiny a nečistôt z tvrdých typov podláh. Jedná sa o robotický vysávač, ktorý má 3 režimy, a je vybavený možnosťou náhodného kľučkovania pre komplexné plochy a režim náhodného vysávania miestnosti. Pri tomto režime robot kľučkuje v krátkych pevne stanovených intervaloch, ktoré sú zakončené režimom určeným pre poupratovanie okrajov miestnosti ako sú okraje miestnosti napríklad podlahových líšt. Tento robot prináša bezproblémové a bezpečné upratovanie a to vďaka bezpečnej navigácii, ktorá využíva kombináciu snímačov nerovností, laseru a nárazníka. Tento autonómny vysávač má plánovací kalendár so 7 programami na týždeň, ktorý zážitok z upratovania ešte zlepšuje. Tento samostatný vysávač má diaľkové aj ručné ovládanie a samonabíjací systém. Vždy sa automaticky vracia do dokovacej stanice.

Technické parametre / porovnanie

Účinnosť čistenia
Technológia Otočná centrálna kefa  
Typ kefy Nylónová kefa  
Bočná kefa 2  
Motorizácia Univerzálny motor  
Upratovacie režimy 3: Random, Random Room, Edge  
Výkonové stupne 1  
Vacuum efficiency 2-3  
Your habits Automatic and effortless cleaning  
Navigácia
Monitoring prekážok Infračervené senzory  
Senzory proti pádu zo schodov Áno: 3 senzory proti pádu  
Virtuálny múr Nie  
Type of navigation Standard (random)  
Pripojiteľnosť
Scheduling    
Typ batérie Lithium ion  
Doba dobíjania 6h  
Unit Battery weight 184  g
Prevádzková doba
Prevádzková doba (min.poloha) 150 min  
Spôsob nabíjania Dokovací systém  
Samonabíjanie    
Vybavenie
Riadiaci systém Áno: Diaľkové ovládanie  
Objem zásobníka na prach 0.25  L
Hovoriaci robot Nie  
Ergonómia
Úroveň hluku 65  dB(A)
Rozmery/hmotnost´
Rozmery 32,5x32,5x8  cm
Dizajn
Typ zástrčky EUR  

Prezrite si exkluzívne ponuky obchodu s príslušenstvom

Dokumentácia

Časté otázky

Nevysávajte mokré povrchy, žiadne typy tekutín, horúce látky (žeravý popol, cigarety), extra jemné častice (sadra, cement, popol atď.), veľké ostré úlomky (sklo), škodlivé produkty (rozpúšťadlá, abrazívne prostriedky atď.), agresívne produkty (kyseliny, čistiace prostriedky atď.), horľavé a výbušné produkty (olej alebo produkty na báze alkoholu).
Umiestnite základnú nabíjaciu stanicu k stene, na rovný povrch a na také miesto, kde ju robotický vysávač ľahko nájde.
Toto miesto nesmie obsahovať žiadne prekážky (vrátane kobercov). Nechajte aspoň 1 meter voľného priestoru vľavo a vpravo a 2 metre v prednej časti základnej stanice. Ak je stanica umiestnená v rohu alebo je ťažké ju nájsť, robotický vysávač ju nedosiahne.
Napájací kábel základnej stanice umiestnite pozdĺž steny.
Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v používateľskej príručke.
Ponechajte základnú nabíjaciu stanicu stále zapojenú (funkcia automatického dobíjania nebude k dispozícii, ak nie je nabíjacia stanica aktivovaná).
Umiestnite skrinku virtuálnej bariéry asi 30 cm pred miesto, kde chcete obmedziť prístup. Položte ju v smere šípky tam, kde chcete vytvoriť virtuálnu bariéru a uistite sa, že nie je nič, čo by ju v prednej časti blokovalo. Opačný koniec skrinky virtuálnej bariéry musí byť v kontakte s fyzickou stenou. Udržiavajte virtuálnu bariéru v určitej vzdialenosti od nabíjacej stanice (viac ako 3 m). Ak je virtuálna bariéra umiestnená v jej blízkosti, signál z virtuálnej bariéry blokuje nabíjaciu stanicu a robot sa tam nebude vedieť vrátiť.
Nepoužívajte viac ako dve virtuálne bariéry súčasne. Navyše, použitie niekoľkých virtuálnych bariér na malej ploche môže spôsobiť poruchu zariadenia.
Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v používateľskej príručke.
Spotrebič nepoužívajte. Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu, musíte ich nechať vymeniť schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Spotrebič nepoužívajte. Aby ste predišli nebezpečenstvu, nedotýkajte sa terminálov. Musíte nabíjaciu stanicu odpojiť a nahradiť ju novou, schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Nádobu na prach vyprázdnite do koša po každom použití. Tesnenia priestoru na ukladanie prachu vyčistite handričkou.
Môžete vykonať nasledujúce kontroly:
Hlavný vypínač uveďte do polohy STOP a potom do polohy ŠTART.
Odpojte kábel a znovu ho zapojte do nabíjacej stanice.
Uistite sa, že nabíjacie svorky a okienka senzorov nie sú upchaté, potom utrite hlavné telo a nabíjaciu stanicu suchou handričkou. Nezabudnite vypnúť hlavný vypínač, aby ste robot pred sušením vypli.
Skontrolujte, či nie je v blízkosti nabíjacej stanice nejaká prekážka, ako je reflexný predmet, stolička atď.
Ak po týchto kontrolách automatické nabíjanie stále nefunguje správne, nechajte robotický vysávač skontrolovať schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Skontrolujte:
Či nie je plná nádoba na prach.
Čistotu filtrov.
Či neexistuje nejaký predmet alebo odpad, ktorý môže prekážať saciemu otvoru pod robotom.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Virtuálna bariéra umožňuje obmedziť vysávací priestor robota.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
Ak sa domnievate, že niektorá časť chýba, zavolajte stredisku služieb pre spotrebiteľov, a my Vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.