ROWENTA X-Plorer S75s Animal & Allergy 4v1 Laser 2700Pa RR8577WH

X-Plorer S75s Animal & Allergy 4v1 Laser 2700Pa RR8577WH
Automaticky povysáva a poumýva aj skutočne veľkú domácnosť

Robotický vysávač Rowenta X-PLORER S75s je perfektným pomocníkom pri automatickom upratovaní podláh v domácnostiach s domácimi zvieratami. Vďaka laseru LiDAR a kamerám TOF má precíznu navigáciu, a preto môže dokonale zmapovať priestor, kde upratuje. V mobilnej aplikácii, ktorá je celá v slovenskom jazyku, si môžete dokonale prispôsobiť upratovanie tak, aby vyhovovalo vaším zvyklostiam. Môžete nastaviť zóny no-go a no-mop, aj vytvárať mapy pre viac poschodí. Objavte technologicky vyspelý automatický vysávač s vysokým sacím výkonom až 2 700 Pa, ktorý pracuje za vás – pre upratovanie bez námahy vrátane vysokopresnej navigácie, pokročilej laserovej technológie a čistenia 4v1 s elektronickým mopom Smart Aqua Power pre dokonale čistý domov bez námahy.

Referenčné číslo : RR8577WH

Výhodyproduktu

Ľahké upratovanie bez námahy vďaka laserovej navigácie a elektronicky nastaviteľnému mopu

Rowenta X-PLORER S75s 4v1 je skvelým pomocníkom, ktorý sám poupratuje, takže vy už nemusíte plytvať svojím drahocenným časom. Tento výnimočný robotický vysávač ponúka kompletný balíček funkcií: obzvlášť presnú laserovú navigáciu pre inteligentné a systematické upratovanie, ktorý pokryje každý centimeter vašej domácnosti, a elektronicky ovládaný mop, takže upratovať môžete aj z kresla s knižkou v ruke alebo cestou z práce. Robot má možnosť automaticky zvýšiť sací výkon na kobercoch a dokáže si poradiť s prahmi až do výšky 18 mm.

Technické parametre / porovnanie

Účinnosť čistenia
Bočná kefa 1  
Your habits Automatic and effortless cleaning  
Navigácia
Virtuálny múr Áno: cez aplikáciu  
Typ navigácie Best-in-class (laser or laser+camera)  
Virtuálna mapa domácnosti Room management and cleaning report  
Pripojiteľnosť
Časovač    
Wi-fi pripojenie    
Autonomy
Typ batérie Lithium ion  
Doba dobíjania 3 hodiny  
Prevádzková doba 120 min.  
Prevádzková doba
Prevádzková doba (min.poloha) 120  
Vybavenie
Riadiaci systém Áno:aplikácia  
Objem zásobníka na prach 0.3  L
Filtrácia HEPA filter  
Hovoriaci robot Nie  
Iné 3 štandardné mopy  
Objem nádržky na vodu 0.3  L
Ergonómia
Úroveň hluku 65  dB(A)
Rozmery/hmotnost´
Rozmery 34x34x9.5  cm
Dizajn
Farba Biela  
Typ zástrčky EUR  
Specific need
Allergy care    
Animal care    

Prezrite si exkluzívne ponuky obchodu s príslušenstvom

Dokumentácia

Časté otázky

Aplikácia už nie je kompatibilná so systémom Android 4.4.4 alebo s nižšou verziou systému v dôsledku vylepšeného zabezpečenia údajov.

Ak je to možné, odporúčame zariadenie aktualizovať na vyššiu verziu systému Android alebo použiť iné kompatibilné zariadenie.

Aktualizácia nielen rozšíri vaše možnosti vďaka novým funkciám a kompatibilite s najnovšími technológiami, ale navyše vás ochráni pred možnými chybami zabezpečenia, ktoré sú v najnovších verziách opravené.
V aplikácii stlačte možnosť „Zone“ (Zóna) a potom „Scan Zone“ (Nasnímať zónu).
Na mape sa zobrazí oblasť, ktorú môžete presunúť a upraviť podľa usporiadania miestnosti.
Nevysávajte mokré povrchy, žiadne typy tekutín, horúce látky (žeravý popol, cigarety), extra jemné častice (sadra, cement, popol atď.), veľké ostré úlomky (sklo), škodlivé produkty (rozpúšťadlá, abrazívne prostriedky atď.), agresívne produkty (kyseliny, čistiace prostriedky atď.), horľavé a výbušné produkty (olej alebo produkty na báze alkoholu).
Umiestnite základnú nabíjaciu stanicu k stene, na rovný povrch a na také miesto, kde ju robotický vysávač ľahko nájde.
Toto miesto nesmie obsahovať žiadne prekážky (vrátane kobercov). Nechajte aspoň 1,5 meter voľného priestoru vľavo a vpravo a 2 metre v prednej časti základnej stanice. Ak je stanica umiestnená v rohu alebo je ťažké ju nájsť, robotický vysávač ju nedosiahne.
Napájací kábel základnej stanice umiestnite pozdĺž steny.
Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v používateľskej príručke.
Ponechajte základnú nabíjaciu stanicu stále zapojenú (funkcia automatického dobíjania nebude k dispozícii, ak nie je nabíjacia stanica aktivovaná).
Áno, váš robotický vysávač je vybavený senzormi proti pádu, ktoré detekujú schody a medzery.
Môžu však nastať situácie, keď senzory nie sú také účinné. Účinnosť senzorov môžu ovplyvniť napríklad zakrivené hrany schodisko, koberce vedľa schodov, klzké povrchy alebo prekážky.
Pred spustením robotického vysávača sa uistite, že v danom priestore nie sú žiadne prekážky, napájacie šnúry, oblečenie ani iné potenciálne nebezpečné predmety, ktoré by mohli spôsobiť poruchu zariadenia alebo iné nehody.
Áno, robot možno nabíjať na nabíjacej stanici, aj keď je hlavný vypínač robota vypnutý.
Skontrolujte, či je spínač pod robotom v polohe „ON“ (Zapnutý).
V konfigurácii mapy skontrolujte nastavenia sacieho výkonu a úrovne vlhkosti pre každú miestnosť.
Ak sa nezobrazujú žiadne nastavenia, robot sa automaticky prepol do režimu sušenia.

Ak potrebujete spustiť robot s konkrétnymi nastaveniami, musíte vybrať vlastný režim a nakonfigurovať aktuálne požiadavky.
Tento režim používa parametre nastavené v prispôsobení miestností.
Nádobu na prach vyprázdnite do koša po každom použití. Tesnenia priestoru na ukladanie prachu vyčistite handričkou.
Centrálnu kefu sa odporúča čistiť najmenej raz týždenne.
Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.
Odporúča sa čistiť filtre najmenej raz týždenne.
Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.
Je nutné pravidelne čistiť ľavé, pravé a predné kolieska, aby sa odstránili zamotané vlasy a nite.
Senzory a nabíjacie kontakty (robote a nabíjacej základne) sa odporúča utierať čistou suchou handričkou raz týždenne.
Pred čistením senzorov a nabíjacích kontaktov vypnite robot.
Na čistenie robotického vysávača nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
V prípade niektorých častí môžete použiť vodu, v prípade ostatných môžete použiť iba suchú handričku. Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.
Odporúčame meniť filter na jemný prach a penový filter každých 6 mesiacov.
Bočné kefy by sa mali vymieňať za nové každých 6 mesiacov.
Spotrebič nepoužívajte. Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu, musíte ich nechať vymeniť schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Spotrebič nepoužívajte. Aby ste predišli nebezpečenstvu, nedotýkajte sa terminálov. Musíte nabíjaciu stanicu odpojiť a nahradiť ju novou, schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Skontrolujte:
Či nie je plná nádoba na prach.
Čistotu filtrov.
Či neexistuje nejaký predmet alebo odpad, ktorý môže prekážať saciemu otvoru pod robotom.
Existuje niekoľko možných dôvodov:
• Ak robot nezačal s čistením zo svojej dokovacej stanice, nevráti sa k nej. V tomto prípade sa robot vráti do svojho východiskového bodu.
• Ak robot vysáva v režime Spot (Lokalizovaný), robot sa vráti do východiskového bodu.
• Ak je robot zdvihnutý a položený späť na zem, pokúsi sa sám seba premiestniť. Ak to nedokáže, vráti sa do svojho východiskového bodu.
Skontrolujte nasledujúce:
• Nabíjacia stanica nesmie byť inštalovaná na koberci.
• Nabíjacia stanica nesmie byť vystavená slnečnému žiareniu ani sa nesmie nachádzať v blízkosti zdroja tepla.
• Voľný priestor z boku a na prednej strane nabíjacej stanice zodpovedá pokynom v používateľskej príručke.
• Zástrčka je správne pripojená k nabíjacej stanici.
• Nabíjací kábel je pripojený k elektrickej sieti.
• V okolí nabíjacej základne nie sú žiadne prekážky.
• V blízkosti kontaktov nabíjacej stanice nie sú žiadne predmety.
• Nabíjacia stanica je aktivovaná (kontrolka LED svieti na zeleno).

Pokiaľ po kontrole týchto prvkov robot stále nemôže nájsť základnú stanicu, kontaktujte schválenú spoločnosť opravujúcu vysávače.
Môžete vykonať nasledujúce úkony:
• Vypnite a znova zapnite hlavný vypínač.
• Odpojte kábel a znovu ho pripojte k nabíjacej stanici.
• Uistite sa, že nabíjacie kontakty a okienka senzora nie sú zanesené, a potom utrite hlavné telo a nabíjaciu stanicu suchou handričkou. Nezabudnite vypnúť hlavný vypínač a robot a potom ho starostlivo osušiť.
• Skontrolujte, či v blízkosti nabíjacej stanice nie sú žiadne prekážky, ako je reflexný predmet, stoličky a pod.

Pokiaľ ani po týchto krokoch automatické nabíjanie stále nefunguje, obráťte sa na schválenú spoločnosť, ktorá opravuje vysávače.
Je to obvyklé. Vysávač môže zostať pripojený k dokovacej stanici bez akéhokoľvek rizika.
Upozornenie: používajte iba určenú nabíjačku.
Skontrolujte nasledujúce:
• Či je spínač pod robotom v polohe „ON“ (Zapnutý).
• či svieti displej. Ak nie, nabite robot na základnej stanici.
Skontrolujte nasledujúce:
• Pod kolesami nie sú žiadne prekážky.
• Robot nie je blokovaný v dôsledku rozdielov v úrovni podlahy.
• Nezobrazuje sa žiadne chybové hlásenie. (Pozrite si časť Riešenie problémov a kódy chýb v používateľskej príručke)
Môžete vykonať nasledujúce úkony:
• Dbajte na to, aby do 10 cm od schodiska/medzery neboli žiadne prekážky.
• Okienka senzorov utrite suchou handričkou.

Ak problém pretrváva aj po týchto krokoch, obráťte sa na schválenú spoločnosť vykonávajúcu opravy vysávačov.
Uistite sa, že kefa nie je upchatá. Vyčistite kefu od zamotaných vlasov a vlákien.
Ak je kefa poškodená, vymeňte ju za novú.
Blikajúce indikátor a zvukový signál indikuje chybu.
Ďalšie podrobnosti o chybe a riešenie nájdete v používateľskej príručke.
Môžete vykonať nasledujúce úkony:
• Skontrolujte, či nie je upchatý vstupný kanál.
• Skontrolujte, či je zásobník na prach správne namontovaný.
• Vyprázdnite zásobník na prach, ak je plný.
• Vyberte centrálnu kefu a vyčistite ju.
• Skontrolujte, či nie je upchatý filter.

Ak problém pretrváva aj po týchto krokoch, obráťte sa na schválenú spoločnosť vykonávajúcu opravy vysávačov.
Ak robot rozpozná riziko, je aktivovaná bezpečnostná funkcia motorom poháňanej kefy.

Môžu nastať dve situácie:
Motorom poháňaná kefa sa zasekne: robot sa ju pokúsi uvoľniť a zastaví vysávanie a motorom poháňanej kefy.
Robot sa pokúsi uvoľniť kefu: ak to nie je možné, vypne sa a budete ju musieť vyčistiť ručne.

Ak sa kefa zasekne v hustom koberci pre dlhé a/alebo silné vlákna alebo robot vysáva koberec po dlhú dobu, kefa sa prestane otáčať a robot bude naďalej vysávať bez nej.
Robot môže zaznamenať určité problémy predstavované chybovými kódmi.
Ďalšie podrobnosti o chybových kódoch a riešeniach nájdete v používateľskej príručke.
Filter môže byť vložený nesprávne. Skúste správne umiestniť filter do otvoru na jeho držiaku.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie zariadenia uvedené v návode, pripojením iného zariadenia do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak zariadenie stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať ani opravovať a obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.
Nabíjaciu základňu premiestnite. Keď je uložená v rohu alebo na ťažko nájditeľnom mieste, robotický vysávač sa k nej nedostane.

Umiestnite základňu k stene, aby ju robotický vysávač ľahko našiel:
• Ponechajte 0,5 m voľného priestoru po bokoch základne a 1,5 m pred jej prednou stranou.
• V tomto priestore sa nesmú vyskytovať žiadne prekážky.
• Napájací kábel by mal byť viesť priamo pozdĺž steny.
• Neumiestňujte základňu do blízkosti schodov.
• Neklaďte základňu na koberce. Musí stáť na rovnom povrchu.

Nabíjaciu základňu premiestnite. Keď je uložená v rohu alebo na ťažko nájditeľnom mieste, robotický vysávač sa k nej nedostane.

Umiestnite základňu k stene, aby ju robotický vysávač ľahko našiel:
• Ponechajte 0,5 m voľného priestoru po bokoch základne a 1,5 m pred jej prednou stranou.
• V tomto priestore sa nesmú vyskytovať žiadne prekážky.
• Napájací kábel by mal byť viesť priamo pozdĺž steny.
• Neumiestňujte základňu do blízkosti schodov.
• Neklaďte základňu na koberce. Musí stáť na rovnom povrchu.

Nie, spotrebič je určený iba pre vnútorné použitie.
Áno, senzory robotického vysávača nevyžadujú na svoje fungovanie pri vysávaní svetlo.
Robotický vysávač je účinný na tvrdých povrchoch podláh vrátane dlaždíc, parkiet, laminátu, vinylu a kobercov, ktoré nie sú hrubšie ako 1,5 cm.
Áno, na udržanie čistoty sa odporúča používať robotický vysávač, ale stále existujú povrchy, kde robotický vysávač nefunguje tak efektívne ako nerobotické vysávača.
Áno, pomocou mobilnej aplikácie môžete naplánovať jeden upratovací proces alebo nastaviť funkciu denného upratovania.
Robot je obmedzený na jeden program denne, aby bolo zabezpečené optimálne čistenie všetkých prístupných miestností.
Áno. Po úplnom nabití sa robot prepne do režimu spánku.
Áno, zníži ak sa pri čistení úroveň nabitia batérie, robot sa automaticky vráti k nabíjacej základni.
Po dokončení nabíjania vysávač znovu spustí proces čistenia.
Dôvodom je, že robot nezačal čistiť zo svojej dokovacej stanice: pretože sa robot vracia do svojho východiskového bodu, vráti sa na miesto, kde začal vysávať v režime Spot (Lokalizovaný).
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
Ak sa domnievate, že niektorá časť chýba, zavolajte stredisku služieb pre spotrebiteľov, a my Vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.