ROWENTA Multiglam Styling Set

Multiglam Styling Set
 THE COMPLETE HOT AIR STYLER SET FOR PERFECT AND GLAMOROUS STYLES.

THE PERFECT HOT AIR STYLER SET FOR VERSATILE AND GLAMOROUS LOOKS

The Air Brush Multi Glam five-accessory styler set provides infinite looks, including a new hot air straightening brush for sleek and natural styling. 1200 W of power ensures fast results, while 2 air settings provide added control. The ionic system produces smooth and shiny hair, with a cool air position as the finishing touch for long-lasting style.

Referencia : CF8361D0

INFINITE AND GLAMOROUS STYLES IN THE PALM OF YOUR HAND

With five versatile styling accessories providing endless choices, the Air Brush Multi Glam styler set puts infinite looks within reach. [expression meaning "makes infinite looks possible"] A new hot air straightening brush provides stunning natural straightening in one effortless movement, with additional accessories to cover all your styling needs: a 20 mm brush for detailed shaping and definition, a 38 mm ceramic brush for blow-drying with maximum shine, an exclusive roots lifter for soft and mid-length hair, and a concentrator for drying precision and the perfect finish. 1200 W of power ensures quick and efficient styling sessions, with two temperature/speed settings for added control. The ionic effect creates smooth hair with radiant shine, with the finishing touch of a cool air position to set the style in place for long-lasting results.

Dokumentácia

Časté otázky

Touto funkciou sa neutralizuje statická elektrina, vďaka čomu sa vaše vlasy stanú pružnejšie a jednoduchšie sa zvlnia. Okrem toho budú vaše vlasy lesklejšie a budú odpudzovať prach.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Spotrebič triedy I sa musí uzemniť (a má iba jednu izolačnú vrstvu). Spotrebič triedy II sa nemusí nutne uzemniť, pretože má dve odlišné a nezávislé vrstvy izolácie.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
Ak sa domnievate, že niektorá časť chýba, zavolajte stredisku služieb pre spotrebiteľov, a my Vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.