ROWENTA PURE AIR PU3080F0

PURE AIR PU3080F0
Dýchajte s ľahkosťou!

Zbohom alergie, vitaj, čistý vzduchu! Vďaka Pure Air Genius môžete konečne voľne dýchať: tichá a ekologicky šetrná čistička vzduchu , od značky Rowenta, dokáže odfiltrovať až 99,99 % alergénov a drobných častíc a zabezpečiť tak čistý vzduch iba za 4 minúty * vďaka vysoko výkonnému filtračnému systému s filtrom Allergy +. Vďaka prepojeniu cez mobilnú aplikáciu a integrovanému senzoru znečistenia sa automaticky prispôsobí kvalite vzduchu vo vašej domácnosti a zabezpečí maximálnu filtráciu vo dne i v noci. *Vypočítané pre miestnosť s rozlohou 10 m²

Referenčné číslo : PU3080F0

* Pri rýchlosti 2 pre brezový alergén, externý test vykonaný v decembri 2019

* Testy vykonané externým laboratóriom pre kmeň H1N1, pri plnom použití pri najvyššej rýchlosti, 2020 ** Výpočet pre miestnosť s plochou 12 m²

Výhodyproduktu

Čistička vzduchu Rowenta Pure Air Genius: Dýchajte s ľahkosťou!

Alergie a problémy s dýchaním doma sú už minulosťou! Vďaka čističke vzduchu Pure Air Genius od značky Rowenta môžete pokojne zaspávať s vedomím, že je vzduch vo vašom domove čistý a bez nebezpečných alergénov. Postarajú sa o to štyri úrovne vysoko účinnej filtrácie, ktoré dokážu odstrániť až 99,99 % alergénov a jemných častíc, vrátane formaldehydu, peľu a zvieracích chlpov a vyčistiť vzduch len za 4 minúty*. Inteligentný systém detekuje nečistoty vzduchu pomocou integrovaných senzorov častíc a pachov a automaticky prispôsobuje rýchlosť filtrácie. Táto čistička vzduchu ponúka ekologický dizajn, ktorý spotrebuje toľko energie ako LED žiarovka. Domáca čistička vzduchu je tiež pri minimálnej rýchlosti veľmi tichá, čo umožňuje nerušené používanie aj v noci. Vďaka mobilnej aplikácii môžete v reálnom čase sledovať kvalitu vzduchu vnútri aj vonku a množstvo zachyteného znečistenia. Dokážete tiež ovládať čističku na diaľku a naplánovať jej zapínanie. *Vypočítané pre miestnosť s rozlohou 10 m²

Technické parametre / porovnanie

Technológia
Typ produktov Čistička vzduchu  
Typ technológie Filtrácia  
Technológia NanoCaptur ničí formaldehyd    
Výkon
Dym CADR 350 m3/h  
Počet rýchlostí 4  
Power max 50  W
Ďalšie funkcie
Oblasť účinnosti 140 m2  
Connected device (mobile application)    
Farba BIELA  
počet filtrov 4  
INTELIGENCIA
Automatický režim    
Nočný režim    
Ukazovateľ kvality vzduchu    
Snímače Částice + plyn  
Intelligence (auto mode)    
KOMFORT PRI POUŽÍVANÍ
Ovládací panel Elektronický  
Časovač 1-2-4-8  h
Odložený štart ANO, CEZ APLIKÁCIU  
Týždenný program    
Ukazovateľ výmeny filtra    
Rukoväť Vložené  
Detská poistka    
Sound level max 52  dB(A)

Dokumentácia

Časté otázky

Môžete prejsť do nastavenia svojho smartfónu a skontrolovať, či je váš smartfón pripojený k domácemu Wi-Fi. Vaša domáca Wi-Fi musí mať pripojenie na internet.
V prípade, že je vo vašom zariadení vypnutá funkcia Wi-Fi, musíte ju aktivovať, aby ste mohli vysielať sieť Wi-Fi s názvom „SEB_accessPoint“.

Postup aktivácie Wi-Fi:
• Stlačte tlačidlo Wi-Fi na 3 sekundy.
• Budete počuť pípnutie a tlačidlo Wi-Fi začne rýchlo blikať.

V prípade, že je zariadenie v režime bez pripojenia, musíte aktivovať režim Wi-Fi:
• Stlačte súčasne tlačidlo pre detský zámok a tlačidlo Wi-Fi. Ak počujete pípnutie, funkcia Wi-Fi je k dispozícii.
• Stlačením tlačidla Wi-Fi aktivujete vysielanie.
Skontrolujte, či tlačidlo Wi-Fi na zariadenie trvalo svieti alebo bliká.
Ak trvalo svieti, znamená to, že zariadenie je správne pripojené k domácej sieti Wi-Fi, ale cloud ho nemohol spojiť s vaším účtom. Skúste to znova neskôr.

Ak stále bliká, znamená to, že zariadenie nie je pripojené k domácej Wi-Fi. V tomto prípade skontrolujte nasledujúce prvky:

Pripojenie na internet:
– Má Vaša domáca Wi-Fi pripojenie na internet?
– Ak Vaša domáca Wi-Fi potrebuje proxy server pre prístup na internet, párovanie nebude fungovať.

Wi-Fi:
– Vybrali ste správnu domácu sieť Wi-Fi?
– Zadali ste správne heslo pre domácu sieť Wi-Fi? (Maximálna dĺžka hesla domácej siete Wi-Fi: 64 znakov).
– SSID, ktoré ste zadali, je nesprávne?
– Zadali ste ručne názov siete Wi-Fi, ktorá má pásmo 5 GHz?Zariadenie je kompatibilné s pásmom 2,4 GHz, nie 5 GHz.
– Nie je váš telefón príliš ďaleko od domácej siete Wi-Fi/zariadení?
– Nie je zariadenie príliš ďaleko od domácej siete Wi-Fi/telefónu?
– Môže ísť o problém s kompatibilitou: pozrite si náš zoznam.


Ak ste skontrolovali všetky tieto prvky a párovanie stále nefunguje, kontaktujte servisné stredisko.
Áno, môžete stlačiť súčasne detskú poistku a tlačidlá Wi-Fi a budete počuť pípnutie. Týmto aktivujete alebo deaktivujete funkciu siete Wi-Fi.
Môžete zopakovať párovanie: v aplikácii prejdite na „My Profile“ (Môj profil) > „My appliance“ (Môj spotrebič) > „Add a product“ (Pridať zariadenie). Celý proces párovania sa spustí.
Toto je zoznam najbežnejších problémov a riešení v poradí podľa frekvencie výskytu.

 1. Párovanie prebehlo úspešne, ale zariadenie nie je pripojené: ak sa v aplikácii zobrazuje informácia, že zariadenie nie je pripojené, aplikáciu ukončite a znova spustite.
  Ak sa zariadenie po vykonaní tohto kroku stále nezobrazuje, odpojte výrobok od siete a znova ho pripojte.

 2. Wi-Fi pripojenie: skontrolujte heslo siete Wi-Fi a pozorne ho zadajte.

 3. Majte svoj chytrý telefón v blízkosti zariadenia a modemu, kým sa párovanie nedokončí.

 4. Prístupový bod – Android: ak sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie, skontrolujte, či je zariadenie pripojené. Toto hlásenie sa počas párovanie môže zobraziť dvakrát.

 5. Prístupový bod – iOS: po niekoľkých pokusoch reštartujte smartfón.

 6. Prístupový bod – iOS: Počas pripojenia k zariadeniu sa zobrazí kontextové okno so žiadosťou o pripojenie k sieti „SEB_ACCESS_POINT“. Stlačte tlačidlo „Join“ (Pripojiť).

 7. Prístupový bod: Keď ste aktivovali prístupový bod, výrobok zapípal? Bliká tlačidlo Wi-Fi správne?
  Ak nie, skúste to znova.

 8. Prístupový bod – Android: Po niekoľkých pokusoch odstráňte sieť „SEB_AccessPoint“ z nastavení smartfónu (ak sa zobrazuje).

 9. Prístupový bod – Android: Niektoré smartfóny majú v nastavení siete Wi-Fi možnosť nepoužívať pripojenie k sieti Wi-Fi, ktorá nemá pripojenie k internetu.

  Ak chcete vykonať spárovanie, túto možnosť vypnite, aby sa mohol smartfón pripojiť k zariadeniu. Táto možnosť je k dispozícii v prípade smartfónov Xiaomi, ako napríklad Pocophone F1 a Redmi Note 8.

 10. Pripojenie na internet: uistite sa, že zariadenie, s ktorým sa chcete spárovať, nevyžaduje proxy.

 11. Android: je nutné povoliť lokalizáciu polohy.

 12. Pripojenie na internet: skontrolujte, že ste v nastavení Wi-Fi vybrali pre pripojenie zariadenia sieť s frekvenciou 2,4 GHz, nie 5 GHz.

 13. Pripojenie ku cloudu: skontrolujte, či je automatické opätovné pripojenie k domácej sieti Wi-Fi správne.

 14. Pripojenie ku cloudu: V smartfóne aktivujte mobilné dáta.

 15. Po niekoľkých pokusoch: reštartujte modem Wi-Fi.

 16. Po niekoľkých pokusoch: Odpojte zariadenie od siete, počkajte 20 sekúnd a potom ho znova pripojte.
  Ak je problém pretrváva, zariadenie resetujte (tvrdý reset).
Pri niektorých telefónov Xiaomi môže pri pripájaní dochádzať k problémom. Môže sa zobraziť neobvykle veľký počet automaticky otváraných okien.
Týka sa to telefónov so systémom MIUI (ide napríklad o modely Redmi a Pocophone).

V tomto prípade vyskúšajte vykonať tieto kroky:
Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie > Pure Air > Ďalšie oprávnenia. Na tejto stránke prijmite oprávnenia na zmenu pripojenia k Wi‑Fi.
Nastavenia > Wi‑Fi > Ďalšie nastavenia > Asistent Wi‑Fi. Na tejto stránke deaktivujte dostupné možnosti.
Po zadaní hesla sa pri pripájaní ku cloudu vyskytne chyba.

• Pri pripájaní ku cloudu sa treba pripojiť k internetu, aby bolo možné zariadenie spárovať. Preto môžete aktivovať mobilné dáta alebo sa automaticky znova pripojiť k domácej sieti.
• Skontrolujte správnosť nastavenia dátumu a času v telefóne. Pri nesprávnom nastavení sa nebude možné pripojiť.

Ak sa to opakovane nedarí:
• Reštartujte zdroj signálu Wi‑Fi.
• Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky, počkajte 20 sekúnd a znova ju zapojte.

Ak sa ani po niekoľkých pokusoch nepripojíte, môžete zariadenie resetovať takto:
• Stlačte a 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlá Mode a Wi Fi.
• Potom čističku vzduchu na 20 sekúnd odpojte zo zásuvky a znova ju zapojte.
Po zadaní hesla sa pri pripájaní k sieti Wi‑Fi vyskytne chyba.

1. Skontrolujte heslo siete Wi-Fi a pozorne ho zadajte znova.
2. Držte smartfón v blízkosti zariadenia a internetového modemu, kým sa proces pripájania nedokončí.
3. Zariadenie nemožno pripájať k verejným sieťam, ktoré sú k dispozícii napríklad v hoteloch.
4. Telefón so systémom Android: Pri pripájaní k zariadeniu sa môže zobraziť kontextové okno. Počas pripájania sa aplikácia automaticky pripojí k čističke vzduchu. Dôležité je, aby ste zostali k tejto novej sieti pripojení.
V prípade niektorých telefónov sa môžete stretnúť napríklad s týmito problémami:
• Ak vám kontextové okno ponúkne zmenu siete, pretože tá súčasná nemá prístup k internetu, odmietnite.
• Ak sa zobrazí otázka, či chcete zostať pripojení k sieti bez internetu, prijmite to.
• Ak sa zobrazí správa, že sieť nemá prístup k internetu, bez ponuky zmeny siete, nerobte nič.

Ak sa to opakovane nedarí:
• Reštartujte zdroj signálu Wi‑Fi.
• Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky, počkajte 20 sekúnd a znova ju zapojte.
Ak aj po niekoľkých neúspešných pokusoch dôjde k chybe, postupujte takto:
• Reštartujte zdroj signálu Wi‑Fi.
• Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky, počkajte 20 sekúnd a znova ju zapojte.

Ak chyba pretrváva, môže ju spôsobovať nesprávne používanie telefónu:

Telefón so systémom Android:
Počas pripájania sa aplikácia automaticky pripojí k čističke vzduchu. Dôležité je, aby ste zostali k tejto novej sieti pripojení.
V závislosti od konkrétneho telefónu sa počas pripájania môžu zobraziť rôzne kontextové okná:
• Ak vám kontextové okno ponúkne zmenu siete, pretože tá súčasná nemá prístup k internetu, odmietnite.
• Ak sa zobrazí otázka, či chcete zostať pripojení k sieti bez internetu, prijmite to.
• Ak sa zobrazí správa, že sieť nemá prístup k internetu, bez ponuky zmeny siete, nerobte nič.

iPhone:
Pri pripájaní k zariadeniu sa zobrazí kontextové okno s výzvou na pripojenie k sieti „SEB_ACCESS_POINT“. Krok potvrďte kliknutím na tlačidlo Join (Pripojiť).
Ak sa vám tento krok opakovane nedarí úspešne vykonať, reštartujte telefón a skúste to znova.
Zariadenie je kompatibilné s Google Home, Alexa alebo Alice od spoločností Yandex v závislosti od dostupnosti týchto služieb vo vašej krajine.
Google Home
• Zapnúť/vypnúť
• Zmeniť režim
• Stav kvality ovzdušia
• Zmeniť rýchlosť (pre modely Pure Home/Pure Air City/Intense Pure Air Home)

Alexa
• Zapnúť/vypnúť
• Zmeniť režim
• Zmeniť rýchlosť (pre modely Pure Home/Pure Air City)

Alice (iba model Pure Air City)
• Zapnúť/vypnúť
• Zmeniť rýchlosť

Skúste napríklad povedať: „Ok, Google, zapni čističku vzduchu“ alebo „Alexa, zapni na čističke vzduchu režim Auto Day“.
Naše funkcie (hlasové aplikácie) sú k dispozícii iba na európskych platformách a vy pravdepodobne používate účet Amazon pre USA.
Ak chcete využiť našu funkciu, musíte previesť svoj účet do oficiálnej krajiny podľa postupu spoločnosti Amazon.
Pomocou hlasových asistentov môžete pripojiť nasledujúce čističky:
• Pure Air City
• Pure Air Genius
• Intense Pure Air Connect
• Intense Pure Air Home
• Pure Home
• Eclipse 3in1 Connect
Vôbec nie. Zariadenie môžete používať bez toho, aby ste ho museli pripojiť k hlasovému asistentovi. Je to len prídavná funkcia, ktorá vám umožňuje ovládať zariadenie hlasom.
Na stránkach Google Home, Alexa alebo Alice vyhľadajte a spustite funkciu „Rowenta/Tefal Smarthome“ a potom sa prihláste pomocou účtu použitého v mobilnej aplikácii Pure Air.
Vaše produkty sa zosynchronizujú a budete ich môcť ovládať hlasom.
Nie, naše produkty nie sú kompatibilné s platformou Apple HomeKit.
Ak je časový úsek starší než aktuálny čas, zariadenie sa štandardne spustí nasledujúci deň.
Aby mohol váš smartfón detekovať vaše Wi-Fi, aplikácia potrebuje povolenie na zisťovanie polohy podľa požiadaviek Google. Pokiaľ toto povolenie neudelíte, váš smartfón nebude môcť nájsť vaše zariadenie a nebude schopný pokračovať v párovaní.
Rowenta tieto informácie neukladá.
Vaše povolenie na zdieľanie polohy možno tiež použiť na poskytnutie informácií o kvalite vonkajšieho ovzdušia a peľových informáciách okolo vás.
Ak ho chcete znova zapnúť a vrátiť sa, musíte prejsť do nastavenia aplikácie.
Postupujte podľa nasledujúcich 2 pokynov:

1) Povoľte zdieľanie polohy v nastavení aplikácie:
• Musíte stlačiť tlačidlo „Go to settings“ (Prejsť na nastavenie) a aktivovať ho.

2) Aktivujte zdieľanie polohy pre Google v globálnom nastavení telefónu:
• Prejdite na nastavenie telefónu.
• Do vyhľadávania zadajte „location“ (poloha) a prejdite do tejto časti.
• Aktivujte zdieľanie polohy (ON (Zapnuté)).
• Tí, ktorí majú možnosť zvoliť metódu zdieľania polohy, musia zvoliť možnosť „High accuracy“ (Vysoká presnosť).

• Získajte presné informácie o kvalite ovzdušia vo vašej domácnosti, ako ukazuje vaša čistička vzduchu.
• Získajte informácie o kvalite vonkajšieho vzduchu a tiež informácie o peľu podľa miesta, ktoré určíte.
• Zapínajte/vypínajte čističku vzduchu prostredníctvom aplikácie: Ak máte v telefóne pripojenie na internet, môžete svoje zariadenie ovládať odkiaľkoľvek.
• Ovládajte svoje zariadenie pomocou všetkých jeho režimov.
• Vytvorte plány pre svoju čističku vzduchu.
• Kontrolujte stav filtrov. Budete informovaný (-á) v prípade nutnosti výmeny filtra, ktorý si môžete kúpiť online, bez toho aby ste museli strácať čas.
• Zistite, koľko znečistenia čistička vzduchu odfiltrovala vo vašej domácnosti tým, že túto hodnotu prevediete na zodpovedajúci počet cigariet, ktoré by ste vdýchli.
Predvolená stránka sa skladá zo 4 rôznych častí:
 1. Vonkajšie informácie:
  Aplikácia vám poskytuje informácie o kvalite vonkajšieho vzduchu a peľu vo vybranej lokalite: buď schválite lokalizáciu polohy, alebo v aplikácii vyberiete názov svojho mesta.

 2. Informácie o vnútornom prostredí:
  Táto aplikácia vám poskytuje informácie o kvalite vzduchu v reálnom čase, ktoré pochádzajú priamo z čističky vzduchu.
  Zariadenie má senzor, ktorý meria kvalitu vzduchu. Informácie pravidelne posiela do aplikácie prostredníctvom cloudu.

 3. Diaľkové ovládanie:
  Pomocou tlačidiel zobrazených v aplikácii môžete zariadenie zapnúť/vypnúť a meniť jeho režimy, intenzitu svetla a osciláciu (v závislosti od modelu).

 4. Ovládacia lišta:
  Nasledujúce informácie nájdete na ovládacej lište.
  • My Air (Môj vzduch): hlavná východisková stránka.
  • My Profile (Môj profil): konzultovanie právnych informácií, často kladené otázky, popredajné informácie a zmeny nastavenia účtu.
  • Plánovanie: nastavenie rutinného čistenie podľa vášho rozvrhu.
  • Filtre: kontrola stavu filtra a tiež zakúpenie náhradných filtrov online.
  • Ďalšie informácie: vizualizácia znečistenia zachyteného zariadením a zistenie ďalších informácií o rôznych zdrojoch znečistenia.

home page of Pure Air app
Áno, zariadenie môžete zdieľať s iným používateľom. Noví používatelia si musia stiahnuť aplikáciu Pure Air a jednoducho sa prihlásiť s rovnakým účtom z iného smartfónu.
Informácie o kvalite vnútorného ovzdušia sú umiestnené v centre východiskovej stránky aplikácie. Dáta pochádzajú priamo zo snímača častíc a plynov.
home page of Pure Air app

Kvalita vnútorného vzduchu je rozdelená na dve časti:
 • Častice a alergény
 • Plyn a VOC (prchavé organické zlúčeniny)

Číselné údaje zodpovedajú indexu kvality ovzdušia (AQI), ktorý možno opísať ako koncentráciu znečisťujúcich látok v okolitom vzduchu.

Kruh je rozdelený do piatich častí a zobrazuje úroveň sfarbenie od najnižšej k najvyššej úrovni znečistenia. Farby kruhu zodpovedajú rovnakému sfarbeniu LED indikátorov.
Indoor air quality page of Pure Air app
Informácie o kvalite vonkajšieho ovzdušia sú umiestnené v hornej časti východiskovej stránky aplikácie. Popisujú kvalitu ovzdušia v príslušnom meste a úroveň peľu prítomného vo vašom meste.
home page of Pure Air app

Kvalita vonkajšieho vzduchu zahŕňa všetky informácie o vonkajších časticiach a alergénoch, plynoch a VOC (prchavé organické zlúčeniny) a peľoch.

 • Častice a alergény: táto časť zobrazuje informácie o časticiach (PM 2.5 a PM 10).

 • Plyn a prchavé organické zlúčeniny: zhŕňa úroveň znečistenia na báze oxidu dusičitého (NO2) a ozónu (O3).

 • Peľ: vyhovuje všetkým informáciám o 4 druhoch peľu, ako je breza, tráva, oliva a ambrózie.
  NAB znamená National Allergy Bureau, je to najuznávanejšia stupnica vyjadrujúca úroveň peľu na svete.

Číselné údaje zodpovedajú indexu kvality ovzdušia (AQI), ktorý možno opísať ako koncentráciu znečisťujúcich látok v okolitom vzduchu.

Kruh je rozdelený do piatich častí a zobrazuje úroveň sfarbenie od najnižšej k najvyššej úrovni znečistenia. Farby kruhu zodpovedajú rovnakému sfarbeniu LED indikátorov.
Outdoor air quality page of Pure Air appOutdoor pollen state page of Pure Air app
Aplikácia už nie je kompatibilná so systémom Android 4.4.4 alebo s nižšou verziou systému v dôsledku vylepšeného zabezpečenia údajov.

Ak je to možné, odporúčame zariadenie aktualizovať na vyššiu verziu systému Android alebo použiť iné kompatibilné zariadenie.

Aktualizácia nielen rozšíri vaše možnosti vďaka novým funkciám a kompatibilite s najnovšími technológiami, ale navyše vás ochráni pred možnými chybami zabezpečenia, ktoré sú v najnovších verziách opravené.
Áno, je to normálne. Vaša aplikácia potrebuje internet, aby bolo možné sťahovať obsah, ku ktorému patrí napríklad: zariadenie, prístup na stránky legálneho obsahu, plány...
Spárovanie spotrebiče môžete zrušiť jedným z dvoch spôsobov:
• Odstráňte spotrebič prostredníctvom aplikácie.
• Urobte tvrdý reset spotrebiča.
3 LED svetlá indikujú úroveň kvality vzduchu podľa piatich farieb:
• Modrá = vynikajúca
• Zelená = mierne znečistenie
• Žltá = stredne veľké znečistenie
• Oranžová = vysoké znečistenie
• Červená = extrémne znečistenie
Nezabudnite zapojiť zástrčku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky, ktorá poskytuje vhodné napätie. Potom stlačte hlavný vypínač a požadovanú funkciu.
Vyberte vhodný prevádzkový režim.
Skontrolujte frekvenciu čistenia a výmeny filtrov. V prípade potreby vyčistite/vymeňte filtre.
 • Najprv čističku vzduchu vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

 • Zariadenie môžete čistiť suchou alebo mierne navlhčenou handričkou.
  Dôležité upozornenie: Nikdy nepoužívajte brúsne materiály, pretože by mohli poškodiť povrch produktu.

 • V prípade potreby vyčistite/vymeňte filtre.

 • Vysávačom pravidelne čistite snímač (prívody).
Ak je potrebné vymeniť filtre, rozsvieti sa indikátor výmeny filtra (7) a vo svojej mobilnej aplikácii dostanete upozornenie.

Keď sa rozsvieti indikátor výmeny filtra (7), skontrolujte mobilnú aplikáciu a zistite, ktorý filter je potrebné vymeniť. Ak je potrebné vymeniť dva filtre, vymeňte ich jeden po druhom. Vymeňte druhý filter až po výmene a resetovaní prvého filtra.


Frekvencia čistenia/výmeny filtrov
• Predradený filter: čistenie každé 2 mesiace
• Filter 2 v 1 Active Carbon & Allergy+: vymieňajte každých 12 mesiacov
• Filter NanoCaptur+: vymieňajte podľa zmena farby (pozri farebnú tabuľku na filtri) alebo každých 12 mesiacov v prípade, že nedošlo k saturácii.

Tieto čísla sú založené na testoch, pri ktorých sa čistička vzduchu používa v tichom režime 8 hodín denne. Možno budete musieť filtre vymieňať častejšie v závislosti od kvality vzduchu a frekvencie používania čističky vzduchu.
Predfilter je jediný filter, ktorý možno čistiť vodou a znovu použiť.
Filtre „2in1 Active Carbon & Allergy +“ a „NanoCaptur +“ nemožno vyčistiť a znovu použiť, preto ich nikdy neumývajte vodou. Na konci svojej životnosti musia byť filtre vymenené.
Vykonanie núteného resetu.
Ak vymeníte filter pred koncom jeho životnosti, stlačte tlačidlo režimu (2) na 3 sekundy a resetujte nastavenia filtra.
Pred čistením snímačov znečistenia sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili zo zásuvky, a postupujte podľa nižšie uvedených odporúčaní:

1. Vyčistite prívod a odvod vzduchu mäkkou kefkou alebo handričkou.
2. Otvorte kryt snímača umiestnený na ľavej strane spotrebiča.
3. Ľahko navlhčite vatový tampón a odstráňte všetok prach z objektívu a vstupu/výstupu. Utrite je dosucha pomocou suchého vatového tampónu.
4. Vyčistite snímač mäkkou kefkou alebo vysávačom.DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Na čistenie snímačov nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani kovové predmety.
Účinnosť snímačov môže byť znížená, ak nie sú pravidelne čistené.
Frekvencia čistenia sa líši v závislosti od prevádzkového prostredia spotrebiča. Ak sa používa v prašnom prostredí, čistite snímače častejšie.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Skontrolujte, kedy boli naposledy vyčistené a vymenené filtre a v prípade potreby filtre vymeňte/vyčistite.
Skontrolujte nasledujúce prvky:

1) 5 GHz?
Váš smartfón môže používať sieť v pásme 5 GHz a zariadenia ju nemôže detekovať.
Riešenie:
Váš smartfón môže zostať v 5 GHz sieti, ale zariadenie musí byť pripojené k 2,4 GHz sieti. Preto vyberte pre zariadenie sieť 2,4 GHz. Párovanie bude fungovať, aj keď sa vrátite do siete 5 GHz.

Poznámka:
– Uistite sa, že váš internetový modem buď používa pásmo 2,4 GHz, alebo ide o dvojpásmový smerovač, ktorý je nakonfigurovaný pre podporu pásma 2,4 GHz. Zariadenie nepodporuje pásmo 5 GHz.
– Ako zistiť, či váš router podporuje pásmo 2,4 GHz, 5 GHz alebo oboje?Niekedy, keď je k dispozícii duálny pásmo, existujú 2 rôzne siete a sú označené názvami ako „mynetwork24“, „mynetwork24GHz“ alebo „mynetwork2-4“.


2) Skryté SSID?
Ak je vaša sieť „skrytá“, môžete ručne zadať SSID (názov siete) stlačením tlačidla „Enter SSID“ (Zadať SSID).
Overte nasledujúce:
• Je váš smartfón dostatočne blízko vášho zariadenia? Ak je príliš ďaleko, váš smartfón nezistí Wi-Fi vysielané zariadením.
• Stlačili ste tlačidlo Wi-Fi? Prístupový bod Wi-Fi prestane po niekoľkých minútach vysielať.
• Bliká tlačidlo Wi-Fi? Ak nie, stlačte znovu na 3 sekundy tlačidlo Wi-Fi.
• Skúste znova vykonať proces párovania.

Ak ste skontrolovali vyššie uvedený zoznam a ste stále blokovaní, vykonajte nasledujúce kroky (tvrdý reset zariadenia):
1) Keď je zariadenie zapnuté, stlačte súčasne tlačidlá „Mode“ (Režim) a „Wi-Fi“. Mali by ste počuť zvukový signál a zariadenie sa automaticky vypne.
2) Odpojte zariadenie, počkajte 1 minútu a znovu ich pripojte.
3) Zapnite zariadenie a stlačením tlačidla Wi-Fi vyšlite prístupový bod.
4) Prejdite na nastavenie telefónu a potvrďte, že vidíte Wi-Fi sieť s názvom „SEB_accessPoint“ (snímku obrazovky umiestnenú nižšie).
5) Vyberte sieť „SEB_accessPoint“.
• Ak sa váš telefón pripojí automaticky, odstráňte túto sieť z vopred registrovaného zoznamu Wi-Fi. Po tejto operácii overte, či je táto sieť „SEB_accessPoint“ stále prítomná v zozname Wi-Fi vášho telefónu.
• Ak vás telefón požiada o heslo, zrušte ho. Je to dobré znamenie. Znamená to, že aplikácia túto časť kontroluje.
6) Vráťte sa do aplikácie a spustite znovu párovanie.Poznámka č. 1: V prípade niektorých smartfónov sa po pripojení k Wi-Fi ('SEB_accessPoint') zariadenie môže zobraziť hlásenie s výzvou na potvrdenie, že chcete zostať v tejto sieti bez pripojenia na internet. Toto správanie je v tejto situácii normálne, pretože ste pripojení k zariadeniu, ktoré nemá pripojenie na internet. Obnoví sa, keď sa zariadenie pripojí k domácej sieti Wi-Fi. Odpovedzte na túto otázku, aby ste zostali pripojení k tejto sieti.

Poznámka č. 2: Ak máte smartfón, ktorý má funkciu asistenta Wi-Fi s možnosťou prepínania medzi sieťami Wi-Fi a mobilnými dátami, keď je Wi-Fi pripojenie nekvalitné (napríklad telefón značky Xiaomi), túto funkciu vypnite. Ak je táto funkcia zapnutá, keď je smartfón pripojený k zariadeniu ako prístupový bod, smartfón zistí, že tento prístupový bod nemá k dispozícii pripojenie k internetu (čo je v tomto kroku párovania normálne). Smartfón nájde inú sieť za vás a aplikácia nebude môcť pokračovať v procese párovania.
Skontrolujte internetové pripojenie svojej domácej siete Wi-Fi a to, či vaše zariadenie nie je mimo dosahu vášho smerovača Wi-Fi.
Ak nie je problém s pripojením na internet, odpojte zariadenie a po 1 minúte čakania ho znova pripojte.
Šošovka senzoru môže byť pokrytá prachom. V takom prípade vyčistite šošovku snímača.
Odpojte čističku vzduchu na 20 sekúnd zo zásuvky a potom ho znova zapojte.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
Ak sa domnievate, že niektorá časť chýba, zavolajte stredisku služieb pre spotrebiteľov, a my Vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.