ROWENTA INTENSE PURE AIR CONNECT PU6080F0

INTENSE PURE AIR CONNECT PU6080F0
  Vyčistiť, nadýchnuť - pre život s menej alergénmi* Odfiltruje až 100% jemných častíc vrátane alergénov **

Čistička vzduchu bojuje proti alergénom, ktoré sú známou príčinou dýchacích ťažkostí, ako bolo klinicky preukázané na reprezentatívnej vzorke pacientov citlivých na mačacie alergény. Vďaka novému 4-úrovňovému filtračnému systému je zachytených až 100 % alergénov, vrátane jemných častíc *, a dochádza k trvalému rozkladaniu karcinogénneho formaldehydu. Tichá a výkonná čistička vzduchu je vybavená inteligentným systémom pre automatickú detekciu znečistenia a prispôsobuje tak sama intenzitu filtrácie. Vďaka možnosti sledovať a ovládať prístroj cez aplikáciu máte jednoduchší život na dosah ruky

100 % testujúcich by po 6 mesiacoch používania čističku odporučilo svojim známym.

Referenčné číslo : PU6080F0

* Klinická štúdia bola vykonaná na 24 pacientoch citlivých na mačacie alergény, marec 2018. INTENSE PURE AIR CONNECT filtruje jemné častice vrátane alergénov.

** Testované v externom laboratóriu na filtri Allergy +, november 2017

* Klinická štúdia realizované na 24 pacientoch citlivých na mačacie alergény, marec 2018. Čistička Intense Pure Air Connect filtruje jemné častice vrátane alergénov. ** Testované v externom laboratóriu s použitím filtra Allergy+, november 2017 *** Testované v externom laboratóriu, september 2018 **** Štúdia realizovaná na 19 spotrebiteľoch po 6 mesiacoch používania, Francúzsko 2018

Výhodyproduktu

čistička vzduchu Rowenta Intense Pure Air Connect: Pre čistý vzduch a ľahké dýchanie bez alergií

Vyčistiť, nadýchnuť - pre život s menej alergénmi*. Čistička vzduchu Intense Pure Air Connect zachytáva až 100 % jemných častíc, vrátane alergénov, a prispieva k až desaťnásobnému zníženiu príčin alergických reakcií **. Prvá klinická štúdia na svete, vykonaná výskumným centrom nemocnice Alyatec v Štrasburgu, účinnosť čističiek Rowenta potvrdila. Čistička vzduchu s kompletnou a účinnou filtráciou vďaka štyrom úrovniam filtrácie, ktorá zahŕňa patentovanú technológiu NanoCaptur pre trvalé rozloženie škodlivého formaldehydu ***. Komfort pri používaní vďaka aplikácii, ktorá vám v reálnom čase oznámi znečistenie vonkajšieho prostredia a kvalitu ovzdušia u vás doma, aj keď je čistička práve vypnutá. Ovládanie na diaľku vám umožní čističku zapnúť odkiaľkoľvek. 88 % testujúcich je spokojných s úrovňou zvuku ***. * Klinická štúdia vykonaná na 24 pacientoch citlivých na mačacie alergény, marec 2018. Intense pure air connect filtruje jemné častice vrátane alergénov. ** Testované v externom laboratóriu na filtri Allergy +, november 2017 *** Testované v externom laboratóriu, september 2018

Technické parametre / porovnanie

Technológia
Typ produktov Čistička vzduchu  
Typ technológie Filtrácia  
Technológia NanoCaptur ničí formaldehyd    
Výkon
Dym CADR 360  
Počet rýchlostí 4  
Úroveň hluku > 17,5  dB(A)
Úroveň filtrácie 4 úrovne filtrácie  
Power max 60  W
Ďalšie funkcie
Oblasť účinnosti 140  
Connected device (mobile application)    
Farba BIELA/MODRA  
Ďalšie priložené príslušenstvo Accessories : NC00128389 / NC00128390 / NC00144922 / NC00154376 Complementary accessories item : NC00903457 / NC00903743 / 1820002697 / 1820001101 / 1820001409  
počet filtrov 4  
INTELIGENCIA
Automatický režim    
Nočný režim    
Ukazovateľ kvality vzduchu    
Snímače Částice + plyn  
Intelligence (auto mode)    
KOMFORT PRI POUŽÍVANÍ
Ovládací panel Elektronický  
Časovač 1 / 2 / 4 / 8  h
Odložený štart 1 / 2 / 4 / 8 h  
Týždenný program    
Ukazovateľ výmeny filtra    
Nastaviteľná mriežka    
Rukoväť Vložené  
Typ zástrčky EUR  
Sound level max 66  dB(A)

Dokumentácia

Časté otázky

1) Po stlačení tlačidla Wi-Fi trvá pripojenie 15 – 30 sekúnd.
2) Pokus o pripojenie môže byť prerušený a sieťový prístupový bod „AIR PURIFIER XXXX“ už nemusí byť zobrazený. Upozorňujeme, že v prípade, že nebude zariadenie pripojené k sieti „AIR PURIFIER XXXX“, táto sieť bude po 5 minútach vypnutá.
Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia Wi-Fi. Môžete ju aktivovať stlačením oboch tlačidiel „light“ (svetlo) a „Wi-Fi“ (Wi-Fi) na 3 sekundy. Mali by ste počuť zvuk „ding-dong“, ktorý vám oznamuje, že je aktivovaná funkcia Wi-Fi. Ak chcete zistiť, či LED dióda bliká, môžete znova stlačiť tlačidlo Wi-Fi.

Samozrejme, ak nechcete používať funkciu Wi-Fi, môžete stlačením tlačidiel „light“ (svetlo) a „Wi-Fi“ (Wi-Fi) počas 3 sekúnd funkciu Wi-Fi deaktivovať.
Nie. Ak chcete vykonať párovanie, musíte byť pripojení k domácej sieti Wi-Fi. Potom, čo je váš čistič úspešne pripojený k domácej sieti Wi-Fi, môžete svoje zariadenie ovládať, nech ste kdekoľvek, prostredníctvom siete 3G/4G. Pri druhom pokuse o pripojenie skontrolujte, či je váš telefón vždy pripojený k vašej domácej sieti Wi-Fi.
Áno, je to normálne. Pripájate sa k sieti generované vašou čističkou vzduchu a táto sieť nemá prístup na internet. Ak chcete pokračovať, musíte sa k tejto sieti („AIR PURIFIER xxxx”) tiež pripojiť.
Funkciu Wi-Fi môžete aktivovať alebo deaktivovať počas 3 sekúnd stlačením tlačidiel „light“ (svetlo) a „Wi-Fi“ (Wi-Fi).
Skontrolujte, či tlačidlo Wi-Fi na zariadenie trvalo svieti alebo bliká.
Ak trvalo svieti, znamená to, že zariadenie je správne pripojené k domácej sieti Wi-Fi, ale cloud ho nemohol spojiť s vaším účtom. Skúste to znova neskôr.

Ak stále bliká, znamená to, že zariadenie nie je pripojené k domácej Wi-Fi. V tomto prípade skontrolujte nasledujúce prvky:

Pripojenie na internet:
– Má Vaša domáca Wi-Fi pripojenie na internet?
– Ak Vaša domáca Wi-Fi potrebuje proxy server pre prístup na internet, párovanie nebude fungovať.

Wi-Fi:
– Vybrali ste správnu domácu sieť Wi-Fi?
– Zadali ste správne heslo pre domácu sieť Wi-Fi? (Maximálna dĺžka hesla domácej siete Wi-Fi: 64 znakov).
– SSID, ktoré ste zadali, je nesprávne?
– Zadali ste ručne názov siete Wi-Fi, ktorá má pásmo 5 GHz?Zariadenie je kompatibilné s pásmom 2,4 GHz, nie 5 GHz.
– Nie je váš telefón príliš ďaleko od domácej siete Wi-Fi/zariadení?
– Nie je zariadenie príliš ďaleko od domácej siete Wi-Fi/telefónu?
– Môže ísť o problém s kompatibilitou: pozrite si náš zoznam.


Ak ste skontrolovali všetky tieto prvky a párovanie stále nefunguje, kontaktujte servisné stredisko.
Môžete zopakovať párovanie: v aplikácii prejdite na „My Profile“ (Môj profil) > „My appliance“ (Môj spotrebič) > „Add a product“ (Pridať zariadenie). Celý proces párovania sa spustí.
Pri niektorých telefónov Xiaomi môže pri pripájaní dochádzať k problémom. Môže sa zobraziť neobvykle veľký počet automaticky otváraných okien.
Týka sa to telefónov so systémom MIUI (ide napríklad o modely Redmi a Pocophone).

V tomto prípade vyskúšajte vykonať tieto kroky:
Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie > Pure Air > Ďalšie oprávnenia. Na tejto stránke prijmite oprávnenia na zmenu pripojenia k Wi‑Fi.
Nastavenia > Wi‑Fi > Ďalšie nastavenia > Asistent Wi‑Fi. Na tejto stránke deaktivujte dostupné možnosti.
Po zadaní hesla sa pri pripájaní ku cloudu vyskytne chyba.

• Pri pripájaní ku cloudu sa treba pripojiť k internetu, aby bolo možné zariadenie spárovať. Preto môžete aktivovať mobilné dáta alebo sa automaticky znova pripojiť k domácej sieti.
• Skontrolujte správnosť nastavenia dátumu a času v telefóne. Pri nesprávnom nastavení sa nebude možné pripojiť.

Ak sa to opakovane nedarí:
• Reštartujte zdroj signálu Wi‑Fi.
• Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a znova ju zapojte.

Ak sa ani po niekoľkých pokusoch nepripojíte, môžete zariadenie resetovať takto:
• Stlačte a na 3 sekundy podržte stlačené tlačidlá Light a Lock.
• Potom čističku vzduchu na 10 sekúnd odpojte zo zásuvky a znova ju zapojte.
Po zadaní hesla sa pri pripájaní k sieti Wi‑Fi vyskytne chyba.

1. Skontrolujte heslo siete Wi-Fi a pozorne ho zadajte znova.
2. Držte smartfón v blízkosti zariadenia a internetového modemu, kým sa proces pripájania nedokončí.
3. Zariadenie nemožno pripájať k verejným sieťam, ktoré sú k dispozícii napríklad v hoteloch.
4. Telefón so systémom Android: Pri pripájaní k zariadeniu sa môže zobraziť kontextové okno. Počas pripájania sa aplikácia automaticky pripojí k čističke vzduchu. Dôležité je, aby ste zostali k tejto novej sieti pripojení.
V prípade niektorých telefónov sa môžete stretnúť napríklad s týmito problémami:
• Ak vám kontextové okno ponúkne zmenu siete, pretože tá súčasná nemá prístup k internetu, odmietnite.
• Ak sa zobrazí otázka, či chcete zostať pripojení k sieti bez internetu, prijmite to.
• Ak sa zobrazí správa, že sieť nemá prístup k internetu, bez ponuky zmeny siete, nerobte nič.

Ak sa to opakovane nedarí:
• Reštartujte zdroj signálu Wi‑Fi.
• Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky, počkajte 20 sekúnd a znova ju zapojte.
Ak je čistička vzduchu v režime Not connected (nepripojené), musíte aktivovať režim Wi-Fi:
• Súčasne stlačte tlačidlá Light a Wi-Fi. Ak zaznie pípnutie, funkcia Wi-Fi je k dispozícii.
• Stlačením tlačidla Wi-Fi aktivujete vysielanie.
Ak aj po niekoľkých neúspešných pokusoch dôjde k chybe, postupujte takto:
• Reštartujte zdroj signálu Wi‑Fi.
• Odpojte čističku vzduchu zo zásuvky, počkajte 20 sekúnd a znova ju zapojte.

Ak chyba pretrváva, môže ju spôsobovať nesprávne používanie telefónu:

Telefón so systémom Android:
Počas pripájania sa aplikácia automaticky pripojí k čističke vzduchu. Dôležité je, aby ste zostali k tejto novej sieti pripojení.
V závislosti od konkrétneho telefónu sa počas pripájania môžu zobraziť rôzne kontextové okná:
• Ak vám kontextové okno ponúkne zmenu siete, pretože tá súčasná nemá prístup k internetu, odmietnite.
• Ak sa zobrazí otázka, či chcete zostať pripojení k sieti bez internetu, prijmite to.
• Ak sa zobrazí správa, že sieť nemá prístup k internetu, bez ponuky zmeny siete, nerobte nič.

iPhone:
Pri pripájaní k zariadeniu sa zobrazí kontextové okno s výzvou na pripojenie k sieti „AIR PURIFIER XXXX“. Krok potvrďte kliknutím na tlačidlo Join (Pripojiť).
Ak sa vám tento krok opakovane nedarí úspešne vykonať, reštartujte telefón a skúste to znova.
Zariadenie je kompatibilné s Google Home, Alexa alebo Alice od spoločností Yandex v závislosti od dostupnosti týchto služieb vo vašej krajine.
Google Home
• Zapnúť/vypnúť
• Zmeniť režim
• Stav kvality ovzdušia
• Zmeniť rýchlosť (pre modely Pure Home/Pure Air City/Intense Pure Air Home)

Alexa
• Zapnúť/vypnúť
• Zmeniť režim
• Zmeniť rýchlosť (pre modely Pure Home/Pure Air City)

Alice (iba model Pure Air City)
• Zapnúť/vypnúť
• Zmeniť rýchlosť

Skúste napríklad povedať: „Ok, Google, zapni čističku vzduchu“ alebo „Alexa, zapni na čističke vzduchu režim Auto Day“.
Naše funkcie (hlasové aplikácie) sú k dispozícii iba na európskych platformách a vy pravdepodobne používate účet Amazon pre USA.
Ak chcete využiť našu funkciu, musíte previesť svoj účet do oficiálnej krajiny podľa postupu spoločnosti Amazon.
Pomocou hlasových asistentov môžete pripojiť nasledujúce čističky:
• Pure Air City
• Pure Air Genius
• Intense Pure Air Connect
• Intense Pure Air Home
• Pure Home
• Eclipse 3in1 Connect
Vôbec nie. Zariadenie môžete používať bez toho, aby ste ho museli pripojiť k hlasovému asistentovi. Je to len prídavná funkcia, ktorá vám umožňuje ovládať zariadenie hlasom.
Na stránkach Google Home, Alexa alebo Alice vyhľadajte a spustite funkciu „Rowenta/Tefal Smarthome“ a potom sa prihláste pomocou účtu použitého v mobilnej aplikácii Pure Air.
Vaše produkty sa zosynchronizujú a budete ich môcť ovládať hlasom.
Nie, naše produkty nie sú kompatibilné s platformou Apple HomeKit.
Áno, je to normálne. Vaša aplikácia potrebuje internet, aby bolo možné sťahovať obsah, ku ktorému patrí napríklad: zariadenie, prístup na stránky legálneho obsahu, plány...
Ak je časový úsek starší než aktuálny čas, zariadenie sa štandardne spustí nasledujúci deň.
Aby mohol váš smartfón detekovať vaše Wi-Fi, aplikácia potrebuje povolenie na zisťovanie polohy podľa požiadaviek Google. Pokiaľ toto povolenie neudelíte, váš smartfón nebude môcť nájsť vaše zariadenie a nebude schopný pokračovať v párovaní.
Rowenta tieto informácie neukladá.
Vaše povolenie na zdieľanie polohy možno tiež použiť na poskytnutie informácií o kvalite vonkajšieho ovzdušia a peľových informáciách okolo vás.
Ak ho chcete znova zapnúť a vrátiť sa, musíte prejsť do nastavenia aplikácie.
Postupujte podľa nasledujúcich 2 pokynov:

1) Povoľte zdieľanie polohy v nastavení aplikácie:
• Musíte stlačiť tlačidlo „Go to settings“ (Prejsť na nastavenie) a aktivovať ho.

2) Aktivujte zdieľanie polohy pre Google v globálnom nastavení telefónu:
• Prejdite na nastavenie telefónu.
• Do vyhľadávania zadajte „location“ (poloha) a prejdite do tejto časti.
• Aktivujte zdieľanie polohy (ON (Zapnuté)).
• Tí, ktorí majú možnosť zvoliť metódu zdieľania polohy, musia zvoliť možnosť „High accuracy“ (Vysoká presnosť).

• Získajte presné informácie o kvalite ovzdušia vo vašej domácnosti, ako ukazuje vaša čistička vzduchu.
• Získajte informácie o kvalite vonkajšieho vzduchu a tiež informácie o peľu podľa miesta, ktoré určíte.
• Zapínajte/vypínajte čističku vzduchu prostredníctvom aplikácie: Ak máte v telefóne pripojenie na internet, môžete svoje zariadenie ovládať odkiaľkoľvek.
• Ovládajte svoje zariadenie pomocou všetkých jeho režimov.
• Vytvorte plány pre svoju čističku vzduchu.
• Kontrolujte stav filtrov. Budete informovaný (-á) v prípade nutnosti výmeny filtra, ktorý si môžete kúpiť online, bez toho aby ste museli strácať čas.
• Zistite, koľko znečistenia čistička vzduchu odfiltrovala vo vašej domácnosti tým, že túto hodnotu prevediete na zodpovedajúci počet cigariet, ktoré by ste vdýchli.
Predvolená stránka sa skladá zo 4 rôznych častí:
 1. Vonkajšie informácie:
  Aplikácia vám poskytuje informácie o kvalite vonkajšieho vzduchu a peľu vo vybranej lokalite: buď schválite lokalizáciu polohy, alebo v aplikácii vyberiete názov svojho mesta.

 2. Informácie o vnútornom prostredí:
  Táto aplikácia vám poskytuje informácie o kvalite vzduchu v reálnom čase, ktoré pochádzajú priamo z čističky vzduchu.
  Zariadenie má senzor, ktorý meria kvalitu vzduchu. Informácie pravidelne posiela do aplikácie prostredníctvom cloudu.

 3. Diaľkové ovládanie:
  Pomocou tlačidiel zobrazených v aplikácii môžete zariadenie zapnúť/vypnúť a meniť jeho režimy, intenzitu svetla a osciláciu (v závislosti od modelu).

 4. Ovládacia lišta:
  Nasledujúce informácie nájdete na ovládacej lište.
  • My Air (Môj vzduch): hlavná východisková stránka.
  • My Profile (Môj profil): konzultovanie právnych informácií, často kladené otázky, popredajné informácie a zmeny nastavenia účtu.
  • Plánovanie: nastavenie rutinného čistenie podľa vášho rozvrhu.
  • Filtre: kontrola stavu filtra a tiež zakúpenie náhradných filtrov online.
  • Ďalšie informácie: vizualizácia znečistenia zachyteného zariadením a zistenie ďalších informácií o rôznych zdrojoch znečistenia.

home page of Pure Air app
Áno, zariadenie môžete zdieľať s iným používateľom. Noví používatelia si musia stiahnuť aplikáciu Pure Air a jednoducho sa prihlásiť s rovnakým účtom z iného smartfónu.
Informácie o kvalite vnútorného ovzdušia sú umiestnené v centre východiskovej stránky aplikácie. Dáta pochádzajú priamo zo snímača častíc a plynov.
home page of Pure Air app

Kvalita vnútorného vzduchu je rozdelená na dve časti:
 • Častice a alergény
 • Plyn a VOC (prchavé organické zlúčeniny)

Číselné údaje zodpovedajú indexu kvality ovzdušia (AQI), ktorý možno opísať ako koncentráciu znečisťujúcich látok v okolitom vzduchu.

Kruh je rozdelený do piatich častí a zobrazuje úroveň sfarbenie od najnižšej k najvyššej úrovni znečistenia. Farby kruhu zodpovedajú rovnakému sfarbeniu LED indikátorov.
Indoor air quality page of Pure Air app
Informácie o kvalite vonkajšieho ovzdušia sú umiestnené v hornej časti východiskovej stránky aplikácie. Popisujú kvalitu ovzdušia v príslušnom meste a úroveň peľu prítomného vo vašom meste.
home page of Pure Air app

Kvalita vonkajšieho vzduchu zahŕňa všetky informácie o vonkajších časticiach a alergénoch, plynoch a VOC (prchavé organické zlúčeniny) a peľoch.

 • Častice a alergény: táto časť zobrazuje informácie o časticiach (PM 2.5 a PM 10).

 • Plyn a prchavé organické zlúčeniny: zhŕňa úroveň znečistenia na báze oxidu dusičitého (NO2) a ozónu (O3).

 • Peľ: vyhovuje všetkým informáciám o 4 druhoch peľu, ako je breza, tráva, oliva a ambrózie.
  NAB znamená National Allergy Bureau, je to najuznávanejšia stupnica vyjadrujúca úroveň peľu na svete.

Číselné údaje zodpovedajú indexu kvality ovzdušia (AQI), ktorý možno opísať ako koncentráciu znečisťujúcich látok v okolitom vzduchu.

Kruh je rozdelený do piatich častí a zobrazuje úroveň sfarbenie od najnižšej k najvyššej úrovni znečistenia. Farby kruhu zodpovedajú rovnakému sfarbeniu LED indikátorov.
Outdoor air quality page of Pure Air appOutdoor pollen state page of Pure Air app
Aplikácia už nie je kompatibilná so systémom Android 4.4.4 alebo s nižšou verziou systému v dôsledku vylepšeného zabezpečenia údajov.

Ak je to možné, odporúčame zariadenie aktualizovať na vyššiu verziu systému Android alebo použiť iné kompatibilné zariadenie.

Aktualizácia nielen rozšíri vaše možnosti vďaka novým funkciám a kompatibilite s najnovšími technológiami, ale navyše vás ochráni pred možnými chybami zabezpečenia, ktoré sú v najnovších verziách opravené.
Čističku umiestnite na rovný, pevný povrch v miestnosti, v ktorej je potrebné ju použiť. Aby mohol vzduch voľne prúdiť, neumiestňujte prístroj za záclony, pod okno, pod nábytok alebo police, ani blízko iných prekážok. Umiestnite ho tak, aby na každej strane spotrebiča bolo aspoň 50 cm voľného miesta.
Spárovanie spotrebiče môžete zrušiť jedným z dvoch spôsobov:
• Odstráňte spotrebič prostredníctvom aplikácie.
• Vykonajte tvrdý reset zariadenia súčasným stlačením a pridržaním tlačidiel Light a Lock na 3 sekundy.
 • Najprv čističku vzduchu vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

 • Zariadenie môžete čistiť suchou alebo mierne navlhčenou handričkou.
  Dôležité upozornenie: Nikdy nepoužívajte brúsne materiály, pretože by mohli poškodiť povrch produktu.

 • V prípade potreby vyčistite/vymeňte filtre.

 • Vysávačom pravidelne čistite snímač (prívody).
Ak je potrebné vymeniť alebo vyčistiť filter (predfilter), rozsvieti sa indikátor výmeny filtra (2) a vo svojej mobilnej aplikácii dostanete upozornenie.

Frekvencia čistenia/výmeny filtrov
• Predfilter: vyčistite každé 2 až 4 týždne.
• Filter s aktívnym uhlíkom: vymeňte každých 12 mesiacov.
• Filter Allergy+: vymeňte každé 2 roky.
• Filter NanoCaptur: vymieňajte podľa meniacej sa farby (pozrite si tabuľku farieb na filtri).

Tieto čísla sú založené na testoch, pri ktorých sa čistička vzduchu používa v tichom režime 8 hodín denne. Možno budete musieť filtre vymieňať častejšie v závislosti od kvality vzduchu a frekvencie používania čističky vzduchu.
Predfilter je jediný filter, ktorý možno čistiť vodou a znovu použiť.
Filtre „Aktívnym uhlíkom“, „Allergy +“ a „NanoCaptur +“ nemožno vyčistiť a znovu použiť, preto ich nikdy neumývajte vodou. Na konci svojej životnosti musia byť filtre vymenené.
Vykonanie núteného resetu.
Ak vymeníte filter pred koncom jeho životnosti, stlačte tlačidlo "Filter" (8) na 3 sekundy a resetujte nastavenia filtra.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Skontrolujte, kedy boli naposledy vyčistené a vymenené filtre a v prípade potreby filtre vymeňte/vyčistite.
Skontrolujte, kedy boli naposledy vyčistené a vymenené filtre a v prípade potreby filtre vymeňte/vyčistite.
Skontrolujte nasledujúce:
• Správnosť hesla k Wi-Fi.
• Heslo k Wi-Fi môže obsahovať len kódy ASCII s maximálnym počtom 32 znakov.
• Wi-Fi: spotrebič možno pripojiť iba k sieti 2,4 GHz. Nemožno ho použiť v sieti 5 GHz.
• Aplikácia neindikuje správnu sieť Wi-Fi.
• Musíte aktivovať povolenie lokalizácie v nastavení (platí len pre systém Android verzie 6+).
• Zariadenie je možné pripojiť len k domácej sieti Wi-Fi. Zariadenie sa nepripojí k zabezpečenej kancelárskej sieti (využívajúcej proxy).
• Zariadenie sa nenachádza v dostatočnej blízkosti vášho smerovača Wi-Fi.
• Ak problém pretrváva, skúste to znova.
Skontrolujte, či máte smartfón vždy pripojený k sieti a či nie je umiestnený príliš ďaleko od vášho smerovača Wi-Fi. Môžete použiť pripojenie Wi-Fi alebo mobilné dátovú sieť. Môžete skúsiť načítať jednoduchú internetovú stránku a zistiť, či vaša sieť funguje.
Vaša čistička nie je pripojená na internet:
• Skontrolujte, či váš internet stále funguje. Ak sa sieť znovu objaví, vaše čistička sa automaticky pripojí na internet.
• Bolo zmenené heslo vášho routera?Ak áno, musíte reštartovať proces párovania.
Skontrolujte nasledujúce prvky:

1) 5 GHz?
Váš smartfón môže používať sieť v pásme 5 GHz a zariadenia ju nemôže detekovať.
Riešenie:
Váš smartfón môže zostať v 5 GHz sieti, ale zariadenie musí byť pripojené k 2,4 GHz sieti. Preto vyberte pre zariadenie sieť 2,4 GHz. Párovanie bude fungovať, aj keď sa vrátite do siete 5 GHz.

Poznámka:
– Uistite sa, že váš internetový modem buď používa pásmo 2,4 GHz, alebo ide o dvojpásmový smerovač, ktorý je nakonfigurovaný pre podporu pásma 2,4 GHz. Zariadenie nepodporuje pásmo 5 GHz.
– Ako zistiť, či váš router podporuje pásmo 2,4 GHz, 5 GHz alebo oboje?Niekedy, keď je k dispozícii duálny pásmo, existujú 2 rôzne siete a sú označené názvami ako „mynetwork24“, „mynetwork24GHz“ alebo „mynetwork2-4“.


2) Skryté SSID?
Ak je vaša sieť „skrytá“, môžete ručne zadať SSID (názov siete) stlačením tlačidla „Enter SSID“ (Zadať SSID).
Ak kontrolka Wi-Fi svieti nepretržite, ale čističku vzduchu nemožno ovládať pomocou aplikácie, odpojte ju na 10 sekúnd zo zásuvky a znova zapojte. Čistička vzduchu sa môže automaticky znova pripojiť.
Overte nasledujúce:
• Je váš smartfón dostatočne blízko vášho zariadenia? Ak je príliš ďaleko, váš smartfón nezistí Wi-Fi vysielané zariadením.
• Stlačili ste tlačidlo Wi-Fi? Prístupový bod Wi-Fi prestane po niekoľkých minútach vysielať.
• Bliká tlačidlo Wi-Fi? Ak nie, stlačte znovu na 3 sekundy tlačidlo Wi-Fi.
• Skúste znova vykonať proces párovania.

Ak ste skontrolovali vyššie uvedený zoznam a ste stále blokovaní, vykonajte nasledujúce kroky (tvrdý reset zariadenia):
1) Keď je zariadenie zapnuté, stlačte súčasne tlačidlá „Light“ a „Lock“. Mali by ste počuť zvukový signál a zariadenie sa automaticky vypne.
2) Odpojte zariadenie, počkajte 1 minútu a znovu ich pripojte.
3) Zapnite zariadenie a stlačením tlačidla Wi-Fi vyšlite prístupový bod.
4) Prejdite na nastavenie telefónu a potvrďte, že vidíte Wi-Fi sieť s názvom „AIR PURIFIER XXXX“.
5) Vyberte sieť „AIR PURIFIER XXXX“.
• Ak sa váš telefón pripojí automaticky, odstráňte túto sieť z vopred registrovaného zoznamu Wi-Fi. Po tejto operácii overte, či je táto sieť „AIR PURIFIER XXXX“ stále prítomná v zozname Wi-Fi vášho telefónu.
• Ak vás telefón požiada o heslo, zrušte ho. Je to dobré znamenie. Znamená to, že aplikácia túto časť kontroluje.
6) Vráťte sa do aplikácie a spustite znovu párovanie.

Poznámka č. 1: V prípade niektorých smartfónov sa po pripojení k Wi-Fi ('AIR PURIFIER XXXX') zariadenie môže zobraziť hlásenie s výzvou na potvrdenie, že chcete zostať v tejto sieti bez pripojenia na internet. Toto správanie je v tejto situácii normálne, pretože ste pripojení k zariadeniu, ktoré nemá pripojenie na internet. Obnoví sa, keď sa zariadenie pripojí k domácej sieti Wi-Fi. Odpovedzte na túto otázku, aby ste zostali pripojení k tejto sieti.

Poznámka č. 2: Ak máte smartfón, ktorý má funkciu asistenta Wi-Fi s možnosťou prepínania medzi sieťami Wi-Fi a mobilnými dátami, keď je Wi-Fi pripojenie nekvalitné (napríklad telefón značky Xiaomi), túto funkciu vypnite. Ak je táto funkcia zapnutá, keď je smartfón pripojený k zariadeniu ako prístupový bod, smartfón zistí, že tento prístupový bod nemá k dispozícii pripojenie k internetu (čo je v tomto kroku párovania normálne). Smartfón nájde inú sieť za vás a aplikácia nebude môcť pokračovať v procese párovania.
Zariadenie je v manuálnom režime, vyberte správnu prevádzkovú funkciu.
Môže to mať niekoľko dôvodov:
• Vrstva prachu pokrýva šošovku snímača, vyčistite šošovku snímača.
• Ak svetlo stále ukazuje zlú kvalitu vzduchu, nastavte citlivosť snímača na hodnotu „Low sensitivity“ alebo „Average“. Na vykonanie tejto zmeny skontrolujte návod na použitie.
• Ak svetlo stále ukazuje dobrú kvalitu vzduchu, nastavte citlivosť snímača na „Sensitive“ alebo „Average“. Na vykonanie tejto zmeny skontrolujte pokyny.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
Ak sa domnievate, že niektorá časť chýba, zavolajte stredisku služieb pre spotrebiteľov, a my Vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.

Čistička vzduchu „Intense Pure Air“ vám umožňuje v domácnosti dýchať vzduchu očistený až na 99,95 %, a takto chráni vaše zdravie vďaka štyrom úrovniam filtrácie uvedeným nižšie:
• Úroveň 1: PREDFILTER pre prach, vlasy a srsť
• Úroveň 2: FILTER S AKTÍVNYM UHLÍM na prchavé organické zlúčeniny, zápachy/plyny
• Úroveň 3: HEPA FILTER na jemné častice (PM2.5), peľ, roztoče, zvieracie alergény, pleseň, baktérie a vírusy
• Úroveň 4: NANOCAPTUR FILTER na formaldehyd