Lítiovo-iónová batéria 14 V RS-RT900817

Lítiovo-iónová batéria 14 V RS-RT900817
Vyberate?ná a jednoducho sa nabíja
Robotický vysáva? dosiahne ešte vä?šiu autonómiu tým, že sa automaticky vráti na stanicu, aby sa nabil, a potom pokra?uje v ?istení tam, kde prestal. Systém inteligentného nabíjania v kombinácii s lítiovo-iónovou batériou umož?uje až 120 minút vysávania za de? (pri minimálnom výkone, pri?om vysávanie pozostáva z dvoch 60-minútových etáp ?istenia a z návratu na nabíjaciu stanicu).
– nabíjanie: 3 hodiny

Táto nabíjate?ná batéria pre robotický vysáva? je navrhnutá pre modely:
– Smart Force Cyclonic RR8021, RR8024, RR8037, RR8043,
– Smart Force Cyclonic Explorer R8147, RR8155

Referenčné číslo : RS-RT900817