ROWENTA Smart Force™ Extreme RR7126 robotický vysávač

Smart Force™ Extreme RR7126 robotický vysávač
Môj najlepší pomocník na upratovanie, dokonca aj na koberce!

Robotický vysávač Rowenta ponúka skutočne praktické a ľahké použitie, a môžete ho použiť všade, dokonca aj na kobercoch. Objavte dokonale bezpracné upratovanie – nechajte ľahko použiteľný robotický vysávač, nech všetku prácu urobí za Vás. Používateľsky prívetivé rozhranie ponúka ľahké upratovanie podľa Vašich potrieb, spoľahlivý výkon a absolútne praktické použitie.

Referencia : RR7126WH

Výhodyproduktu

Vysávač Rowenta Smart Force: Každý deň upratuje za Vás!

Robotický vysávač Rowenta je vysávač, ktorý sa dostane všade, a ponúka spoľahlivé výsledky a maximálne praktické použitie. Objavte skutočne bezpracné upratovanie – nechajte ľahko použiteľný robotický vysávač, nech všetku prácu urobí za Vás, dokonca aj vysávanie kobercov. Štyri rôzne režimy zaistia upratovanie všade tam, kde ho potrebujete. Vďaka navigačnému systému sa prístroj vyhne stenám, nábytku či pádu zo schodov a postará sa o bezproblémové a bezpečné upratovanie, na výsledky ktorého sa môžete spoľahnúť. Doprajte si ľahké automatické upratovanie bez obáv – prenechajte prácu pomocníkovi pre dokonalé každodenné upratovanie.

Technické parametre / porovnanie

Účinnosť čistenia
Technológia Otočná centrálna kefa  
Typ kefy Kefa na vlasy/chlpy  
Bočná kefa 1  
Motorizácia Univerzálny motor  
Upratovacie režimy 4 režimy čistenia  
Výkonové stupne 1  
Navigácia
Monitoring prekážok Infračervené senzory  
Senzory proti pádu zo schodov Áno: 6 senzorov proti pádu  
Typ batérie Lithium ion  
Doba dobíjania 4,5 h  
Prevádzková doba
Prevádzková doba (min.poloha) 100 min  
Spôsob nabíjania Dokovací systém  
Samonabíjanie    
Vybavenie
Riadiaci systém Áno: Diaľkové ovládanie  
Objem zásobníka na prach 0.25  L
Ergonómia
Úroveň hluku 70  dB(A)
Rozmery/hmotnost´
Rozmery 33.5 x 9.6  cm
Dizajn
Farba Sivá  

Dokumentácia

Časté otázky

Nevysávajte mokré povrchy, žiadne typy tekutín, horúce látky (žeravý popol, cigarety), extra jemné častice (sadra, cement, popol atď.), veľké ostré úlomky (sklo), škodlivé produkty (rozpúšťadlá, abrazívne prostriedky atď.), agresívne produkty (kyseliny, čistiace prostriedky atď.), horľavé a výbušné produkty (olej alebo produkty na báze alkoholu).
Umiestnite základnú nabíjaciu stanicu k stene, na rovný povrch a na také miesto, kde ju robotický vysávač ľahko nájde.
Toto miesto nesmie obsahovať žiadne prekážky (vrátane kobercov). Nechajte aspoň 1 meter voľného priestoru vľavo a vpravo a 2 metre v prednej časti základnej stanice. Ak je stanica umiestnená v rohu alebo je ťažké ju nájsť, robotický vysávač ju nedosiahne.
Napájací kábel základnej stanice umiestnite pozdĺž steny.
Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v používateľskej príručke.
Ponechajte základnú nabíjaciu stanicu stále zapojenú (funkcia automatického dobíjania nebude k dispozícii, ak nie je nabíjacia stanica aktivovaná).
Umiestnite skrinku virtuálnej bariéry asi 30 cm pred miesto, kde chcete obmedziť prístup. Položte ju v smere šípky tam, kde chcete vytvoriť virtuálnu bariéru a uistite sa, že nie je nič, čo by ju v prednej časti blokovalo. Opačný koniec skrinky virtuálnej bariéry musí byť v kontakte s fyzickou stenou. Udržiavajte virtuálnu bariéru v určitej vzdialenosti od nabíjacej stanice (viac ako 3 m). Ak je virtuálna bariéra umiestnená v jej blízkosti, signál z virtuálnej bariéry blokuje nabíjaciu stanicu a robot sa tam nebude vedieť vrátiť.
Nepoužívajte viac ako dve virtuálne bariéry súčasne. Navyše, použitie niekoľkých virtuálnych bariér na malej ploche môže spôsobiť poruchu zariadenia.
Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v používateľskej príručke.
Spotrebič nepoužívajte. Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu, musíte ich nechať vymeniť schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Spotrebič nepoužívajte. Aby ste predišli nebezpečenstvu, nedotýkajte sa terminálov. Musíte nabíjaciu stanicu odpojiť a nahradiť ju novou, schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Nádobu na prach vyprázdnite do koša po každom použití. Tesnenia priestoru na ukladanie prachu vyčistite handričkou.
Môžete vykonať nasledujúce kontroly:
Hlavný vypínač uveďte do polohy STOP a potom do polohy ŠTART.
Odpojte kábel a znovu ho zapojte do nabíjacej stanice.
Uistite sa, že nabíjacie svorky a okienka senzorov nie sú upchaté, potom utrite hlavné telo a nabíjaciu stanicu suchou handričkou. Nezabudnite vypnúť hlavný vypínač, aby ste robot pred sušením vypli.
Skontrolujte, či nie je v blízkosti nabíjacej stanice nejaká prekážka, ako je reflexný predmet, stolička atď.
Ak po týchto kontrolách automatické nabíjanie stále nefunguje správne, nechajte robotický vysávač skontrolovať schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Skontrolujte:
Či nie je plná nádoba na prach.
Čistotu filtrov.
Či neexistuje nejaký predmet alebo odpad, ktorý môže prekážať saciemu otvoru pod robotom.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Virtuálna bariéra umožňuje obmedziť vysávací priestor robota.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
Ak sa domnievate, že niektorá časť chýba, zavolajte stredisku služieb pre spotrebiteľov, a my Vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.