ROWENTA SMART FORCE™ ESSENTIAL RR6925WH

SMART FORCE™ ESSENTIAL RR6925WH
môj najlepší pomocník pri upratovaní!

Robotický vysávač Rowenta Smart Force™ Essential je ,zatočí s prachom a špinou na tvrdých podlahách. Automatické upratovanie s jednoduchým ovládaním a vysokou kvalitou upratovania. Účinná technológia v kombinácii s intuitívnym užívateľským rozhraním umožňuje dosiahnutie skvelých výsledkov. Nenahraditeľný pomocník pre upratovanie tvrdých podláh.

Referencia : RR6925WH

Výhodyproduktu

Robotický vysávač Rowenta: Samostatný pomocník pre každodenné upratovanie

Automatický vysávač Rowenta Smart Force™ Essential pre účinné upratovanie s dobrými výsledkami sa vyznačuje spojením kvalitatívnej technológie, aktívnej motorizovanej kefy a bočných kief, a predstavuje tak skvelého pomocníka pre upratovanie prachu a špiny na tvrdých podlahách. Tento jednoduchý vysávač ponúka 3 režimy upratovania: režim Random pre členité priestory, režim Random Room, v ktorom robot kľučkuje po stanovenú krátku dobu, a režim Edge, v ktorom vysávač upratuje pozdĺž stien a podlahových líšt. Vďaka bezpečnej navigácii zaistenej senzormi proti pádu, laserom a nárazníkom je tento robot synonymom bezproblémového a bezpečného upratovania. Pre ešte praktickejšie použitie má tento autonómny vysávač plánovací systém so 7 programami na týždeň. Samostatný vysávač môžete ovládať diaľkovo alebo ručne, a je opatrený aj samonabíjacím systémom, ktorý ho v prípade potreby automaticky navedie do dokovacej stanice.

Technické parametre / porovnanie

Technológia Otočná centrálna kefa  
Typ kefy Kefa na vlasy/chlpy  
Bočná kefa 2  
Motorizácia Univerzálny motor  
Upratovacie režimy 3 režimy čistenia  
Výkonové stupne 1  
Typ navigácie Metodický  
Monitoring prekážok Infračervené senzory  
Senzory proti pádu zo schodov Áno: 3 senzory proti pádu  
Virtuálny múr Nie  
Načasovanie upratovania Denné plánovanie  
Typ batérie Lithium ion  
Prevádzková doba (min.poloha) až 150 min  
Doba dobíjania 6 h  
Spôsob nabíjania Dokovací systém  
Samonabíjanie    
Aplikácia No  
Riadiaci systém Áno: Diaľkové ovládanie  
Objem zásobníka na prach 0,25  L
Hovoriaci robot Nie  
Úroveň hluku 65  dB(A)
Rozmery 32,5 x 8  cm

Dokumentácia

Časté otázky

Nevysávajte mokré povrchy, žiadne typy tekutín, horúce látky (žeravý popol, cigarety), extra jemné častice (sadra, cement, popol atď.), veľké ostré úlomky (sklo), škodlivé produkty (rozpúšťadlá, abrazívne prostriedky atď.), agresívne produkty (kyseliny, čistiace prostriedky atď.), horľavé a výbušné produkty (olej alebo produkty na báze alkoholu).
Umiestnite základnú nabíjaciu stanicu k stene, na rovný povrch a na také miesto, kde ju robotický vysávač ľahko nájde.
Toto miesto nesmie obsahovať žiadne prekážky (vrátane kobercov). Nechajte aspoň 1 meter voľného priestoru vľavo a vpravo a 2 metre v prednej časti základnej stanice. Ak je stanica umiestnená v rohu alebo je ťažké ju nájsť, robotický vysávač ju nedosiahne.
Napájací kábel základnej stanice umiestnite pozdĺž steny.
Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v používateľskej príručke.
Ponechajte základnú nabíjaciu stanicu stále zapojenú (funkcia automatického dobíjania nebude k dispozícii, ak nie je nabíjacia stanica aktivovaná).
V náhodnom režime je dobíjanie riadené automaticky.
Automatické nabíjanie sa uskutoční vždy, keď je batéria slabá. Robot sa pripojí k terminálu automatického dobíjania.
Keď sa robot automaticky pripojí k nabíjacej stanici, skontrolujte stav LED displeja, aby ste overili, že nabíjanie prebieha správne.
Áno, robot sa dá nabíjať na nabíjacej stanici aj vtedy, keď je hlavný vypínač robota vypnutý.
V inteligentnom režime je dobíjanie riadené automaticky a inteligentným spôsobom.
Automatické nabíjanie sa uskutoční vždy po dokončení čistenia alebo ak je batéria slabá. Robot sa pripojí k terminálu automatického dobíjania.
Keď sa robot automaticky pripojí k nabíjacej stanici, skontrolujte stav LED displeja, aby ste overili, že nabíjanie prebieha správne.
V inteligentnom režime sa robot pohybuje jednosmerne, čo mu umožňuje vysávať každú oblasť iba raz.
To je ideálne pre denné čitenie a pre málo zariadené a/alebo prázdne miestnosti.
V náhodnom režime sa robot pohybuje náhodným spôsobom až do vybitia batérie.
To je ideálne pre intenzívne čistenie a pre plne zariadené a/alebo prehustené miestnosti.
V bodovom režime robot vykonáva špirálový pohyb s priemerom približne 1 meter, aby intenzívne vyčistil vopred definovaný priestor.
Ideálne pre lokalizované čistenie.
Áno, pomocou diaľkového ovládania v manuálnom režime. Robot sa pohybuje podľa potreby zadanej diaľkovým ovládačom pomocou tlačidiel so šípkami. Pozrite si návod na používanie robota v tomto režime.
Áno, môžete robot môžete naprogramovať tak, aby vysával v určitých okamihoch, aj keď nie ste doma. Pozrite si návod na používanie robota v tomto režime. Je dokonca možná aj funkcia denného čistenia v uvedenom čase.
Áno, stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní.
Pre zrušenie funkcie stíšenia zvuku znova stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
Umiestnite skrinku virtuálnej bariéry asi 30 cm pred miesto, kde chcete obmedziť prístup. Položte ju v smere šípky tam, kde chcete vytvoriť virtuálnu bariéru a uistite sa, že nie je nič, čo by ju v prednej časti blokovalo. Opačný koniec skrinky virtuálnej bariéry musí byť v kontakte s fyzickou stenou. Udržiavajte virtuálnu bariéru v určitej vzdialenosti od nabíjacej stanice (viac ako 3 m). Ak je virtuálna bariéra umiestnená v jej blízkosti, signál z virtuálnej bariéry blokuje nabíjaciu stanicu a robot sa tam nebude vedieť vrátiť.
Nepoužívajte viac ako dve virtuálne bariéry súčasne. Navyše, použitie niekoľkých virtuálnych bariér na malej ploche môže spôsobiť poruchu zariadenia.
Ďalšie informácie nájdete v pokynoch v používateľskej príručke.
Nie, koberce a prikrývky nesmú byť hrubšie ako 1,5 cm. Čistenie nie je možné vykonať, ak sú koberce alebo prikrývky nevýrazné alebo tmavé. Bočná kefa nefunguje správne na kobercoch a môže sa poškodiť.
Spotrebič používajte iba po umytí podlahy. Vyzdvihnite a odložte akékoľvek objekty rozhádzané po podlahe a akékoľvek objekty, ktoré sú nestabilné, pretože môžu spôsobiť problémy počas vysávania (napríklad malé koberčeky, drôty, nechty atď.).
Okrem toho spotrebič nepoužívajte na miestach, ktoré sú považované za nebezpečné, napr. na mokrom povrchu alebo v blízkosti krehkých alebo nebezpečných predmetov, ako napr. sviečka alebo sklenená misa (môže to spôsobiť požiar alebo poškodiť robot).
Nastavte nižšiu úroveň sacieho výkonu.
Je potrebné ho nabíjať 3 hodiny a 30 minút.
Spotrebič nepoužívajte. Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu, musíte ich nechať vymeniť schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Spotrebič nepoužívajte. Aby ste predišli nebezpečenstvu, nedotýkajte sa terminálov. Musíte nabíjaciu stanicu odpojiť a nahradiť ju novou, schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Nádobu na prach vyprázdnite do koša po každom použití. Tesnenia priestoru na ukladanie prachu vyčistite handričkou.
Ak je prachový filter (filter HEPA) znečistený, jemne ťuknite na filtračnú kazetu, keď ju držíte nad košom, aby ste odstránili nadmerné množstvo prachu. Vyčistite ho vysávačom alebo mäkkou kefkou.
Upozornenie: Filter nedávajte pod vodu. Voda môže poškodiť motor.
Odstráňte penový filter (umiestnený za filtrom HEPA), jemne ho umyte pod tečúcou vodou a nechajte ho vysušiť minimálne na 12 hodín pred jeho umiestnením späť na svoje miesto.
Keď zistíte, že vysávanie je menej účinné, vyčistite filter HEPA alebo ho vymeňte, ak je v zlom stave.
Okamžite vypnite hlavný vypínač (aby sa zabránilo riziku požiaru alebo poškodenia robotického vysávača).
Nechajte váš spotrebič skontrolovať schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Okamžite vypnite hlavný vypínač (aby sa zabránilo riziku požiaru alebo poškodenia robotického vysávača).
Nechajte váš spotrebič skontrolovať schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Áno, váš robotický vysávač ROWENTA je vybavený inteligentnými priestorovými snímačmi, ktoré ho chránia pred pádom.
Môžu sa však vyskytnúť situácie, kedy priestorové snímače nie sú také účinné; napríklad okolo okrajov zakrivených schodísk, kde sú vedľa schodov koberčeky, na klzkých povrchoch a v prípadoch, keď sú snímače zakryté.
Môžete vykonať nasledujúce kontroly:
Hlavný vypínač uveďte do polohy STOP a potom do polohy ŠTART.
Odpojte kábel a znovu ho zapojte do nabíjacej stanice.
Uistite sa, že nabíjacie svorky a okienka senzorov nie sú upchaté, potom utrite hlavné telo a nabíjaciu stanicu suchou handričkou. Nezabudnite vypnúť hlavný vypínač, aby ste robot pred sušením vypli.
Skontrolujte, či nie je v blízkosti nabíjacej stanice nejaká prekážka, ako je reflexný predmet, stolička atď.
Ak po týchto kontrolách automatické nabíjanie stále nefunguje správne, nechajte robotický vysávač skontrolovať schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Váš robot môže byť v závislosti od modelu spustený v rôznych jazykoch (francúzština, španielčina, taliančina, angličtina, holandčina, nemčina alebo portugalčina). Pre výber jazyka stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
Skontrolujte:
Či je spínač pod robotom správne v polohe 'ON'.
Či displej svieti. Ak nie, nabite robot na základnej stanici.
Skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:
• Nabíjacia stanica nesmie byť na koberci.
• Nabíjacia stanica nesmie byť vystavená slnečnému žiareniu a nesmie byť v blízkosti zdroja tepla.
• Voľný priestor na bočnej strane a na prednej strane nabíjacej stanice je dodržaný podľa pokynov v používateľskej príručke. Ak nie, presuňte nabíjaciu stanicu alebo predmety, ktoré stoja v ceste.
• Je okrúhla zástrčka správne pripojená k nabíjacej stanici? Ak tomu tak nie je, zasuňte okrúhlu zástrčku nabíjačky do nabíjacej stanice.
• Je kábel nabíjačky pripojený k napájaciemu zdroju? Ak nie, pripojte nabíjačku k zdroju napájania.
• Nachádza sa nejaký objekt blízko nabíjacej základnej stanice? Ak áno, odstráňte všetky predmety okolo nabíjacej stanice.
• Sú v blízkosti terminálov nabíjacej stanice nejaké objekty? Ak áno, odstráňte všetky predmety z okolia terminálov nabíjacej stanice.
• Je nabíjacia stanica deaktivovaná (LED červená)? Ak áno, aktivujte nabíjaciu stanicu pripojením k napájaniu.
• Ak sa používa virtuálna bariéra, nachádza sa táto v určitej vzdialenosti od nabíjacej stanice (viac ako 3 m)? Pretože ak je virtuálna bariéra umiestnená v jej blízkosti, signál z virtuálnej bariéry blokuje nabíjaciu stanicu a robot sa tam nebude vedieť vrátiť.
Ak po kontrole týchto prvkov robot stále nemôže nájsť základnú stanicu, nechajte ho skontrolovať schválenou spoločnosťou na opravu vysávačov.
Skontrolujte:
Či nie je plná nádoba na prach.
Čistotu filtrov.
Či neexistuje nejaký predmet alebo odpad, ktorý môže prekážať saciemu otvoru pod robotom.
Skontrolujte:
Či je spínač pod robotom správne v polohe 'ON'.
Či displej svieti. Ak nie, nabite robot na základnej stanici.
Či je robot dostatočne nabitý. Ak nie, vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
Skontrolujte:
Či pod kolesom nie je uviaznutý predmet alebo niečo iné.
Či robot nie je zablokovaný kvôli rozdielom v úrovni podlahy.
Či neexistuje žiadne chybové hlásenie. (pozri časť o odstraňovaní porúch a o chybových kódoch v používateľskej príručke).
Nabíjacia stanica alebo váš robot nefunguje. Vezmite robotický vysávač do schválenej spoločnosti na opravu vysávačov.
• Úplne ste odstránili ochrannú plastovú fóliu?
• Vložili ste batérie do puzdra virtuálnej steny?
• Postupovali ste podľa pokynov na nastavenie virtuálnej steny vo vašej používateľskej príručke?
Vezmite robotický vysávač do schválenej spoločnosti na opravu vysávačov.
Nádoba na prach nebola rozpoznaná. Skontrolujte, či bola nádoba na prach vložená správne.
Prevádzka snímačov, ktoré zabraňujú pádu robota, nefunguje správne. Vyčistite okienka snímača proti pádu umiestnené pod robotom.
Funkcia uzávierky nefunguje správne. Skontrolujte, či nie je v uzávierke nič zablokované.
Činnosť snímačov za predným okienkom nie je správna. Vyčistite predné okienka.
Činnosť gyroskopického snímača nie je správna. Vypnite a znova spustite.
Funkcia motorov kolesa nepracuje správne. Skontrolujte, či v kolesách nie je nič uviaznuté.
Nabíjačka nepracuje správne. Vypnite robot a nabíjaciu stanicu. Vyčistite terminály nabíjacej stanice pod robotom a terminály nabíjacej základne a potom ju znova spustite.
Funkcia bočných kefiek nepracuje správne. Skontrolujte, či nie je v kefkách nič zachytené.
Funkcia sacieho motora nepracuje správne. Najprv skontrolujte, či nič nezakrýva sací otvor. Potom ho vypnite a znovu ho spustite o 10 minút neskôr.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Virtuálna bariéra umožňuje obmedziť vysávací priestor robota.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
Ak sa domnievate, že niektorá časť chýba, zavolajte stredisku služieb pre spotrebiteľov, a my Vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.